Hiong-káng Ki-pún Hoat

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Hiong-káng Ki-pún Hoat (香港基本法), choân-miâ Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Ki-pún Hoat (中華人民共和國香港特別行政區基本法), sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Choân-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hōe chè-tēng ê chi̍t phō choân-kok-sèng ê hoat-lu̍t, sī Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu ê hiàn-chè bûn-kiāⁿ, ùi 1997 nî 7 goe̍h chhe 1 khai-sí, chhú-tāi si̍t-bîn-tē sî-kî ê Eng-hông Chè-khò kap Hông-sek Hùn-lēng ê tē-ūi, khak-jīm liáu Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Chèng-hú ê cho͘-sêng pān-hoat, koân-le̍k kap chek-jīm, hām chham Tiong-kok Tiong-iong Chèng-hú ê koan-hē téng-téng.

1984 nî 12 goe̍h 19, Tiong-Eng keng-kòe 2 tang ê tâm-phoàⁿ liáu-āu chhiam-sú Liân-ha̍p Seng-bêng, kái-koat liáu Hiong-káng chú-koân kui-sio̍k ê būn-tê. Kin-kì Seng-bêng ê tē-saⁿ toāⁿ ê tē-12 tiâu, Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ài í Ki-pún Hoat khak-li̍p Hiong-káng sī te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu, pēng àn-chiàu it-kok lióng-chè ê hong-chiam, pó-chèng chú-koân î-kau chêng ê chu-pún-chú-gī chè-tō͘ î-chhî 50 tang m̄-piàn, Tiong-kok tāi-lio̍k só͘ si-hêng ê siā-hōe-chú-gī chè-tō͘ bōe thoàⁿ kàu Hiong-káng, Hiong-káng Te̍k-khu ē î-chhî ko-tō͘ chū-tī. Kin-kì Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hiàn-hoat tē-31 tiâu kui-tēng, kok-ka tī pit-iàu sî ē-tàng siat-li̍p te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu, tī te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu lāi si̍t-hêng ê chè-tō͘ chiàu kū-thé chêng-hòng iû Choân-kok Jîn-bîn Tāi-piáu Tāi-hōe í hoat-lu̍t kui-tēng.