跳至內容

Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Chèng-hú

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Hiong-káng Chèng-hú ê phiau-chì

Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu Chèng-hú (香港特別行政區政府), it-poaⁿ kán-chheng chò Hiong-káng Te̍k-khu Chèng-hú (香港特區政府) he̍k-chiá sī Káng-hú (港府), sī Tiong-kok Hiong-káng Te̍k-pia̍t Hêng-chèng-khu ê hêng-chèng pō͘-bûn ê thóng-chheng. Tī 1997 nî 7 goe̍h 1 hō chìn-chêng, Eng-sio̍k Hiong-káng ê hêng-chèng ki-koan hō-chò Hiong-káng Chèng-hú (Eng-bûn: Hong Kong Government). Kin-kì Hiong-káng Ki-pún Hoat ê kui-tēng, Hiong-káng Te̍k-khu Chèng-hú chiàu-goân sú-iōng toā-pō͘-hūn goân-iú ê chè-tō͘. Hiong-káng Chèng-hú ê siú-tiúⁿ sī Hêng-chèng Tióng-koaⁿ, koán-hat ē-kha iû chē-chē ūi kiōng-tiúⁿ só͘ koán-lí ê kok chèng-hú pō͘-bûn.