Hoâ-thài Siong-gia̍p Gîn-hâng

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Department of Business, Hwatai Bank 20170813.jpg

Hoâ-thài Siong-gia̍p Gîn-hâng (華泰商業銀行) sī Tâi-oân ê chi̍t keng siong-gia̍p gîn-hâng.