Ilias

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Ilias (Kó͘-Hi-lia̍p-bûn: Ἰλιάς, Ilias, Latin-gí: Iliad) kap Odusseia (Eng-bûn: Odyssey) sī 2-siú Hi-lia̍p kó͘-chá ê sū-sū-si, it-poaⁿ sī kā Homeros tòng-chò in ê chok-chiá. Homeros thiaⁿ-kóng sī 1-ê ba̍k-àm ê Ionia si-jîn.

Ha̍k-chiá tùi tàu-té ū Homeros chit-ê lâng--bô, koh nā-chún ū, kám sī kāng-chi̍t-ê lâng, iáu teh chhia-poâⁿ. Che iā-chiū-sī kóng, Ilias kap Odusseia kám sī 1-ê chok-chiá siá--chhut-lâi-ê, ia̍h-chiá-sī chiâⁿ-chē phû-lōng si-jîn keng-koè tn̂g sî-kan chò-hoé chhòng-chok--ê, taⁿ iáu bô khak-tēng ê tap-àn. Chóng--sī lán ē-tàng chin chheng-chhó khoàⁿ-chhut chit-2-siú sū-sū-si sī tùi 1-ê chin kú-tn̂g ê khó͘-thoân-koa-si thoân-thóng seⁿ-thoàⁿ--ê, mā tùi āu--lâi ê Hi-lia̍p, Lô-má kap Au-chiu bûn-hoà sán-seng put-chí-á toā ê éng-hióng.

Toā-pō͘-hūn ha̍k-chiá kā téng-koân chit-2-siú sū-sū-si khoàⁿ-chò Hi-lia̍p gí-giân siōng-chá ê bûn-ha̍k chok-phín, m̄-koh mā ū lâng jīn-ûi Hesiodos (Eng-gí: Hesiod) ê chok-phín nî-tāi koh khah chá. 20-sè-kí ê toā-pō͘-hūn sî-kan, Ilias kap Odusseia ê nî-tāi lóng hông lia̍h-chò sī tī se-goân-chêng 8-sè-kí, m̄-koh chit-má chiâⁿ-chē ha̍k-chiá (pau-koat Martin West kap Richard Seaford chāi-lāi) jīn-ûi èng-kai sī tī se-goân-chêng 7-sè-kí he̍k-chiá-sī 6-sè-kí iā-kú-káⁿ.

Ilias ê loē-iông kap Troia (Τροία, mā kóng-chò Ilion Ίλιον) chiàn-cheng siōng-boé 1-tang (tē-10 tang) ê tāi-chì ū tī-tāi. "Ilias" chit-ê jī sī "koan-hē-tio̍h Ilion" ê ì-sù. "Ilion" sī siâⁿ-chhī ê miā-hō, nā "Troia" sī í Ilion chò tiong-sim ê siâⁿ-chhī pang-kok, 2-ê sû tiāⁿ-tiāⁿ sio-thè-oāⁿ lâi sú-iōng.