Illinois chiu chòe-ko hoat-īⁿ

Illinois tsiu tsuè-ko huat-īnn

Illinois tsiu tsuè-ko huat-īnn tsi ìn-sí [en]
Established 1818 nî (1818)[1]
Location Illinois tsiu Springfield
Coordinates 39°47′53″N 89°39′10″W / 39.797928°N 89.652724°W / 39.797928; -89.652724
Motto Latin-gí: Audi Alteram Partem
Thiann-kìnn līng-guā tsi̍t-pîng
Composition method Partisan election
Authorized by Illinois tsiu ê hiàn-huat [en]
Appeals to Bí-kok tsuè-ko huat-īnn
Judge term length 10-nî
Number of positions 7
Website Official website
Chief Justice
Currently Mary Jane Theis
Since 2022 nî 10 goe̍h 26 ji̍t (2022-10-26)

Illinois tsiu tsuè-ko huat-īnn (ing-gú: Supreme Court of Illinois; I-tsiu ê tsuè-ko huat-īnn) sī tsiu ê tsuè-ko huat-īnn, Illinois tsiu ê tsuè-ko huat-īnn. Hiān-hîng ê Illinois tsiu hiàn-huat [en] (i-tsiu tsiu hiàn-huat) tē VI tiâu siū-ú huat-īnn kuân-lī, tsit-ê huat-tiâu kui-tīng uì i-tsiu 5-ê siōng-sòo su-huat-khusuán-tshut 7-miâ huat-kuann: 3-miâ huat-kuann lâi-tsū tē-1 khu (Cook kūn), kî-thann 4-khu kok 1-miâ. Ta̍k ê tāi huat-kuann ê jīm-kî uî 10-nî[2], siú-si̍k tāi huat-kuann iû huat-īnn uì i-ê sîng-uân lāi-té suán-tshut, jīm-kî 3-nî.

Kuán-hat-kuân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Huat-īnn kū-iú iú-hiān ê guân kuán-hat-kuân [en] kah tsuè-tsiong siōng-sòo kuán-hat-kuân. Huat-īnn tuì huat-lu̍t ê ha̍p-hiàn sìng siū-tio̍h tsit-gî ê àn-kiānn ióng-iú kuán-hat-kuân; pīng-tshiánn ióng-iú Illinois i-tsiu siōng-sòo huat-īnn ê tsū-iû tshâi-liōng kuân.It-ti̍t kàu 2011-nî Illinois i-tsiu huì-tû sí-hîng, Huat-īnn tsiah-tuì sí-hîng àn-kiānn ióng-iú kiông-tsè kuán-hat-kuân. Kah tsiu-li̍p li̍p-huat ki-kuan tsò-hué, huat-īnn uî sóo-ū ê tsiu huat-īnn pan-pòo kui-tsik. Tshú-guā, i-ê sîng-guân ū-kuân lîm-sî kā tshoo-sím huat-kuann thê-singtsì siōng-sòo huat-īnn.[3] Huat-īnn thong-kuè lu̍t-su tsù-tsheh hām kì-lu̍t uí-uân-huē kuán-lí tsuan-gia̍p kì-lu̍t; pīng-tshiánn thong-kuè Illinois i-tsiu lu̍t-su kong-huē tsio-sing uí-guân-huē kuán-lí tshoo-sú hí-khó. Illinois i-tsiu tsuè-ko huat-īnn ê k-kuan-hong pò-tō khan-bu̍t sī Illinois Reports.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "Judicial System". www.illinoiscourts.gov. 2018-12-22 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 2. "Courts in Illinois". Illinois Supreme Court.  (Eng-gí)
 3. Appellate Court Act (705 ILCS 25/1(d)). Retrieved 2010-04-07. (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • List of Supreme Court Justices from Supreme Court's website (Eng-gí)
 • Scammon, J. Young (1841). Illinois Reports v. 1 (2 pán.). Chicago: Gale & Burley.  (Eng-gí)
 • Gilman, Charles; Russell H. Curtis (1886). Illinois Reports v. 10. Chicago: Callaghan & Co.  (Eng-gí)
 • Peck, E. (1856). Illinois Reports v. 16. Chicago: D. B. Cooke & Co.  (Eng-gí)
 • Peck, E. (1869). Illinois Reports v. 16 (2 pán.). St. Louis: W. J. Gilbert.  (Eng-gí)
 • Peck, E. (1858). Illinois Reports v. 19. Chicago: D. B. Cooke & Co.  (Eng-gí)
 • Ewell, Marshall D. Illinois Reports v. 33.  (Eng-gí)
 • Freeman, Norman L. (1866). Illinois Reports v. 44. Callaghan & Co.  (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Judiciary of Illinois

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]