Louisiana chiu chòe-ko hoat-īⁿ

The Supreme Court Building in March 2018, Statue of Chief Justice of the US Edward Douglass White in foreground
After a 20-year renovation (and a 46-year absence from the French Quarter), the Court returned in 2004 to the c.1910 state court building in New Orleans' French Quarter.[1]

Louisiana tsiu tsuè-ko huat-īnn (huat-gú: Cour suprême de Louisiane) sī Bí-kok Louisiana tsiu ê tsuè-ko huat-īñ hām tsiong-sím huat-īñ. Hiān-tsú-sî tsuè-ko huat-īñ iû 7-miâ huat-kuañ sóo tsoo-sîng, teh New Orleans ê huat-kok khu [en] khui-tîng.

Tsuè-ko huat-īñ hām Louisiana tsiu huat-lu̍t li̍k-sú siōng í 18 sè-kí ê Huat-kok kah Sepangâ si̍t-bîn tsìng-hú uî ki-tshóo. Hiān-tsú-sî tsuè-ko huat-īñ ê kin-guân ē-tàng tui-sòo kàu tsia--ê khai-tuan.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. History of the Louisiana Supreme Court, retrieved 16 April 2017.

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Louisiana ê huat-īnn (Courts of Louisiana)

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]