Kàⁿ-sò͘

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
TIM kàⁿ-sò͘ ê toà-á-tô͘ (ribbon diagram). TIM sī chióng chhui-hoà chiūⁿ-chiàⁿ kàⁿ-sò͘ (catalytically perfect enzyme), i chok-iōng ê sok-lu̍t chha-put-to kan-taⁿ kap ki-chit (substrate) khok-sàn ê sok-lu̍t ū tī-tāi.

Kàⁿ-sò͘ (Eng-gí: enzyme; Hàn-jī: 酵素) sī oa̍h-mi̍h lāi-té chhú-lí mi̍h-kiāⁿ ê ko-chū-bu̍t, oa̍h-mi̍h ê sin-tîn-tāi-siā (chhin-chhiūⁿ siau-hoà, tióng-toā, sè-pau sí-bô) lóng su-iàu i. Kàⁿ-sò͘ toā-hūn sī nn̄g-pe̍h-chit chò--ê, ē-tàng ka-sok ia̍h chhui-hoà (catalyze) hoà-ha̍k hoán-èng. M̄-koh, m̄ sī só͘-ū ê seng-bu̍t chhui-hoà-che lóng sī nn̄g-pe̍h-chit, ū koá hō chò RNA kàⁿ-sò͘ (ribozyme) ê RNA hun-chú mā ē-tàng chhui-hoà hoán-èng. Sè-pau lāi-tiong toā-hūn ê chok-iōng lóng tio̍h kàⁿ-sò͘ lâi saⁿ-hia̍p-chō͘; ta̍k chióng kàⁿ-sò͘ kan-taⁿ ē kéng-soán te̍k-tēng ê tùi-siōng lâi chok-iōng, kan-taⁿ ē ka-sok te̍k-tēng ê hoán-èng.

sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf