Kau-hiáng-khek

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Kau-hiáng-khek sī ūi kau-hiáng-ga̍k-thoân chok ê tn̂g-phiⁿ chhòng-chok-khek, it-poaⁿ pun kúi-ā-ê ga̍k-chiong.

18 sè-kí boé tī Tek-gí sè-kài ê kó͘-tián-sek kau-hiáng-khek ū 4 ga̍k-chiong: thâu 1 chiuⁿ it-poaⁿ sī khoài-chàu ê sonata hêng-sek; tē 2 chiuⁿ pàng bān; tē 3 chiuⁿ ē-sái sī minuet-kap-trio iah-sī bú-khek-sek (scherzo) ê hêng-sek; tē 4 chiuⁿ hoan-thâu tńg-khì khoài-chàu ê sonata ia̍h rondo-sonata hêng-sek. Hit-tang-chūn ê ga̍k-thoân phēng āu--lâi khah sè cho͘, kan-taⁿ an-pâi ga̍k-khì, bô lâng-siaⁿ.

Beethoven chū i ê Tē-6-hō Kau-hiáng-khek khai-sí chhì sin ga̍k-chiong kiat-kò͘ kiam chham koá piau-tê im-ga̍k (program music) ê sêng-hun ji̍p-khì. I ê Tē-9-hō Kau-hiáng-khek ê boé chiuⁿ ke-thiⁿ siaⁿ-ga̍k-chiá. Lō͘-boé ê kau-hiáng-khek ê keh-sek tō lóng ke chin oa̍t-phoa̍t. Lô-mán-phài si-kî ián-piàn pìⁿ ga̍k-chiong kiat-kò͘ ke khah ū piàn-hoà, ga̍k-khì an-pâi khah ū piàn, piau-tê im-ga̍k ê chú-tê ì-sek khah bêng.

20 sè-kí ê kau-hiáng-khek soà-chiap téng sè-kí to-goân-hoà ê chhu-sè. Kau-hiáng-ga̍k ê hêng-sek ná lâi ná bô 1 ê tiāⁿ-tio̍h ê piau-chún. Ē-sái kóng, kìⁿ-nā toā-hêng--ê, ū pān--ê ê kau-hiáng-ga̍k-khek tō lóng thèng-hó koà chit ê miâ.