Khì-tiong-sim-hòa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Khì-Tiong-sim-hòaEng-gí: decentralization)sī Internet hoat-tián kè-têng-tiong hêng-sêng ê siā-hōe koan-hē hêng-thài kap lōe-iông sán-seng hêng-thài, sī siong-tùi tī "Tiong-sim-hòa" lâi kóng ê sin-hêng bāng-lō͘ lōe-iông seng-sán kè-têng.

Siong-tùi tī chá-kî ê Internet(Web 1.0)sî-tāi, Web 2.0 lōe-iông bô koh-sī iû choan-gia̍p bāng-chām iah-sī te̍k-tēng ê lâng só͘ sán-seng, khiok-sī iû choân-thé bāng-bîn kiōng-tông chham-ú, koân-kip pêng-téng ê kiōng-tông chhòng-chō ê kiat-kó. Jīm-hô lâng lóng ē-tàng tī bāng-lō͘ téng-bīn piáu-ta̍t ka-kī ê koan-tiám iah-sī chhòng-chō goân-chhòng ê lōe-iông,kiōng-tông seng-sán sìn-sit.

Tòe-tio̍h bāng-lō͘ ho̍k-bū hêng-thài ê to-goân-hòa, Khì-Tiong-sim-hòa bāng-lō͘ bô͘-hêng lú-lâi-lú chheng-chhó, iā lú-lâi-lú chiâⁿ-chòe khó-lêng. Web2.0 heng-khí liáu-āu, Flicker、Blog téng bāng-lō͘ ho̍k-bū-siong só͘ thê-kiong ê ho̍k-bū lóng-sī Khì-Tiong-sim-hòa ê`, jīm-hô chham-ú-chiá lóng ē-tàng thê-kau lōe-iông, bāng-bîn kiōng-tông chìn-hêng lōe-iông hia̍p-tông chhòng-chok iah-sī kòng-hiàn.

Sòa-lo̍h-khì tòe-tio̍h koh-khah chē kan-tan iông-ī sú-iōng ê Khì-Tiong-sim-hòa bāng-lō͘ ho̍k-bū ê chhut-hiān, Web2.0 ê te̍k-tiám ek-hoat bêng-hián. Pí-jū TwitterFacebook téng koh-khah sek-ha̍p phó͘-thong bāng-bîn ê ho̍k-bū ê tàn-seng, hō͘ ūi Internet seng-sán iah-sī kòng-hiàn lōe-iông koh-khah kán-piān, koh-khah to-goân-hòa. Ûi-ki-peh-kho iā-sī Khì-Tiong-sim-hòa ê lē, "Lâng-lâng lóng ē-tàng pian-chip" ê lí-liām thê-seng bāng-bîn chham-ú kòng-hiàn ê chek-ke̍k-sèng, kàng-kē seng-sán lōe-iông ê hō͘-tēng. Lo̍h-bé hō͘ múi-chi̍t-ê bāng0bîn lóng chiâⁿ-chò chi̍t-ê bî-sè kap to̍k-li̍p ê sìn-sit thê-kiong-siong, hō͘ Internet koh-khah píⁿ, lōe-iông seng-sán koh-khah to-goân-hòa.

Chham-kiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]