Ki-pún hun-sek

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Ki-pún hun-sek (基本分析) sī chi̍t chióng chèng-koàn ia̍h kó͘-phiò kó͘-ta̍t ê hong-hoat, lī-iōng châi-bū hun-sek kap keng-chè-ha̍k siōng ê gián-kiù lai phêng-kó͘ khì-gia̍p kè-ta̍t ia̍h ī-chhek chèng-koàn (chhin-chhiūⁿ kó͘-phiò ia̍h chè-koàn téng) kè-ta̍t ê cháu-sè. Chia-ê pī hun-sek ê ki-pún chu-liāu ē-tàng pau-hâm chi̍t keng kong-si ê châi-bū pò-pió kap hui-châi-bū ê chu-sìn, chhin-chhiūⁿ châi-hòe su-kiû sêng-tióng-sèng ê ī-chhek, khì-gia̍p pí-kàu, sin chè-tō͘ ê éng-hióng hun-sek ia̍h jîn-kháu ê kái-piàn. I thong-siông hām só͘-ūi ê ki-su̍t hun-sek siong-tùi, ki-su̍t hun-sek teh gián-kiù chèng-koàn kè-ta̍t ê chhu-sè sî, pēng bô sú-iōng tio̍h chhī-tiûⁿ pún-sin í-gōa ê in-sò͘ lâi chò ī-chhek.