Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
International Criminal Police Organization
Organisation internationale de police criminelle
Common name Interpol
Abbreviation ICPO-INTERPOL
Motto Connecting police for a safer world
Agency overview
Formed 1923 nî 9 goe̍h 7 ji̍t;​ 100 nî í-chêng​ (1923-09-07)
Preceding agencies
 • First International Criminal Police Congress (1914)
 • International Police Conference (1922)
 • International Criminal Police Commission (1923)
Employees 1,050 (2019)
Annual budget €142 million (2019)
Jurisdictional structure
International agency
Countries 195 member states
Map of International Criminal Police Organization's jurisdiction
Constituting instrument
 • ICPO-INTERPOL Constitution and General Regulations[1][2]
Operational structure
Headquarters Lyon, France
Multinational agency
Nationalities of personnel 114 (2019)
Agency executives
Facilities
National Central Bureaus 195
Notables
Website
www.interpol.int Edit this at Wikidata
INTERPOL headquarters in Lyon

Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit sù-siông kán-séng chò Interpol, iā tō sī i ê Eng-bûn "International Criminal Police Organization" ê kán-siá. I tī 1923 nî sêng-li̍p, tong-goân-chhoe sī hō-chò "Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Úi-oân-hoē" (International Criminal Police Commission), āu--lâi tī 1956 nî kái-chò hiān-chhú-sî ê miâ. "Interpol" chit-ê kán-siá chū-pún sī beh chò siu tâng-soàⁿ-phoe ê ūi-chí--ê, boé--a chiah ta̍uh-ta̍uh-á sî-kiâⁿ--khí-lâi.

Taⁿ chit-ê cho͘-chit sī thong-sè-kài tē-jī toā ê kok-chè cho͘-chit, kan-taⁿ khah su Liân-ha̍p-kok. Ē-kha sī Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit ê chi̍t-koá chu-sìn:

 • Chóng-pō͘ ūi-tì: Hoat-kok ê Lyon
 • Í-chá ê chóng-pō͘ ūi-tì: Paris hù-kīn ê Saint Cloud
 • Lóng-chóng ê hoē-oân: 184 kok-ka
 • 1 nî ê só͘-hùi: chhiau-koè 3 chheng-bān Au-goân. Hō͘ lóng-chóng ê hoē-oân kok lâi pun-pheⁿ.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit tī 1923 nî tiàm Tang-kok khai-sí ūn-chok, hit-tang-chūn sī hō-chò "Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Úi-oân-hoē" (International Criminal Police Commission, ICPM). Tī Tē-jī chhù Sè-kài Tāi-chiàn ê tiong-kan, Nazi Tek-kok chiàm Tang-kok, iā Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Úi-oân-hoē chū-án-ne hō͘ Nazi khòng-chè, thè Nazi siu-chip chē-chē bô-kāng-khoán ê chu-sìn. Tāi-chiàn soah liáu-āu, Belgien, Hoat-kok, Skandinavia kap Eng-kok ê ko-kip kun-koaⁿ tùi i chò chám-jiân chē kái-kek, iā chit-ê cho͘-chit í sin ê khoán-sek kè-sio̍k ūn-chok.

Cho͘-chit[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit Chóng Pì-su-chhù (The Interpol General Secretariat) tō sī cho͘-chit ê chóng-pō͘, tī cho͘-chit--ni̍h, siōng-toā ê thâu-lâng sī chóng-tiúⁿ (president), koh lâi sī 1 ê pì-su-tiúⁿ. 2001 nî ê sî, ū ùi 54 kok iok-kî-lio̍k 384 lâng tī pù-su-chhù choh-sit. Éng-pái in pān-kong sî-kan sī chá-khí 9 tiám kàu e-po͘ 5 tiám, m̄-koh taⁿ sī kui nî thàng thiⁿ 24 tiám-cheng lóng bô hioh. Kāng 2001 nî hit tang, Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit ū tàu tāi-pó͘ iah chhoē-tio̍h chha-put-to 1400 ê lâng, toā-pō͘-hūn sī choē-hoān.

Ūn-chok[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit pêng bô chèng-tī-tek ê áⁿ-oá. Chí-iàu sī khan-sia̍p khah ke 1 ê kok-ka ê hoān-choē iah sū-kiāⁿ, i tō ē kài-ji̍p. Chiah-ê khè-suh pí-lūn:

Keng-koè chiah chē tang, Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit í-keng hoat-tián chhut i kang-chok ê chhiú-lō͘, i tī ta̍k-ê hoē-oân kok lóng ū 1 ê te̍k-pia̍t pān-kong-sek, miā hō-chò Kok-ka Tiong-iong Pān-kong-sek (National Central Bureau, NCB). Nā ū su-iàu ê sî, Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit tō ê kap chiah-ê pān-kong-sek liân-hê, lâi the̍h chu-sìn he̍k-chiá-sī chìn-hêng pit-iàu ê hêng-tōng. Tò-péng lâi khoàⁿ, chiah-ê tī ta̍k kok ê pān-kong-sek mā ē tāi-piáu hoē-oân kok kap Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit liân-hê thang chò cha-sûn iah iau-kiû hia̍p-chō͘.

Kok-chè Hêng-sū Kéng-chhat Cho͘-chit mā siu-chip toā-liōng koan-hē hoān-choē kap choē-hoān ê chu-sìn. Chhin-chhiūⁿ hui-hoat ê to̍k-phín kau-e̍k, phah-m̄-kìⁿ iā sī hō͘ lâng thau-the̍h ê hō͘-chiàu kap chhiam-chèng. Hoē-oân kok lóng ē-ēng-tit sú-iōng chiah-ê chu-sìn. Chit-ê cho͘-chit ê jîn-oân pêng bô ti̍t-chiap chhú-lí châ-sûn iah tiau-cha ê khang-khoè, i ê ūn-chok ki-pún-tek sī khò thàu-koè tī ta̍k-ê hoē-oân kok ê kéng-chhat.

Interpol in culture[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Ū 1 ê ga̍k-thoân mā hō-chò Interpol

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī Constitution2008
 2. "General Regulations of the International Criminal Police Organization" (PDF). Interpol, Office of Legal Affairs. 1956. goân-loē-iông (PDF) tī 7 February 2016 hőng khó͘-pih. 12 March 2016 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)