Lí Kong-chiân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Lí Kong-chiân
Lí Kong-chiân

Lí Kong-chiân (李光前, 1893 nî ~ 1967 nî ), Hok-kiàn Chôan-chiu Lâm-oaⁿ lâng. Chāi-seⁿ ê sî, sī Tang-lâm-a Tn̂g-lâng siā-hōe seng-lí-kài ê chhōa-thâu-lâng, Sin-ka-pho Lâm-ek Chhiū-leng Kong-si ê chhòng-pān-jîn. Li kong-chiân bat chò-kòe Má-lâi-a Tiong-hôa Chóng-siong-hōe chú-se̍k kah Sin-ka-pho Tiong-hôa Chóng-siong-hōe chú-se̍k. 1964 nî Má-lâi-se-a chòe-ko gôan-siú sù hō· Lí--sian-siⁿ P. M. N. (Panglima Mangku Negara; hō·-kok chiong-kun) ê kong-êng chheng-hō.

Kiû-ha̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lí Kong-chiân chhut-sī ti Lâm-oaⁿ-kōan Phû-chhiûⁿ-hiong (南安县芙蓉乡), chò gín-á sî-tāi, i tī ka-hiong ê Hàn-o̍h-á tha̍k-kòe nn̄g-saⁿ-nî chu (chheh), hit-ê sî-chūn in lāu-pē tòe lâng kòe-hoan khì Sin-ka-pho chò sió-pún seng-lí. 10 hōe hit-nî, i ôan-á tòe lāu-pē khì Hoan-pêng, tī hia tha̍k-ôan sió-ha̍k. Kàu-kah 15 hōe hit-1-nî, hit-sî ê Sin-ka-pho Tiong-hôa Chóng-siong-hōe chú-se̍k chàn-chō· i tò-tńg-khì Tiong-kok Lâm-kiaⁿ Kì-lâm O̍h-tn̂g ha̍k-si̍p. 1911 nî, Lí Kong-chiân khó-ji̍p Pak-kiaⁿ Chheng-hôa O̍h-tn̂g, lō·-bóe iū-koh chóan-ha̍k khì Tông-san (唐山) Lō·-khòng Choan-bûn O̍h-tn̂g (āu-lâi kiò-chò Kau-thong Tāi-ha̍k ). Bô-gî-gō· soah-lâi tú-tio̍h Tiong-kok hoat-seng Sin-hāi kek-bēng, o̍h-tn̂g thêng-khò. Ko·-put-jî-chiong, Lí Kong-chiân chôaⁿ tò-tńg-khì Sin-ka-pho, bô-lōa-kú i iū-koh khó-ji̍p Sin-ka-pho chèng-hú chhòng-pān ê Chhek-liông Choan-kho Ha̍k-hāu.

Keng-siong[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chiâⁿ-lâng liáu-āu, Lí Kong-chiân hōaⁿ-tiāⁿ sìn-sim, kiâⁿ-ji̍p seng-lí lō·. Lí Kong-chiân chò seng-lí ū 1-ê phiat-pō·, to̍h-sī bān-hāng tāi-chì kah lâng po̍ah-sìn-iōng, i chhòng-li̍p ê Lâm-ek Chhiū-leng Kong-sī (南益树胶公司), keng-le̍k kòe sè-kài keng-chè gûi-ki kah kāng hâng-gia̍p chi-kan kek-lia̍t ê kèng-cheng, iu-gôan tn̂g-kî Ōng-phà-phà. I ê seng-lí ná chò ná tōa, kong-si chin kín to̍h hoat-tián chiaⁿ-chòe Tang-lâm-a it-lia̍p-it ê tōa-hêng khì-gia̍p, keng-êng ê hōan-ûi chú-iàu pau-koat chhiūⁿ-ni hn̂g, chhiūⁿ-ni ka-kang-chhiúⁿ, ông-lâi hng, ông-lâi ka-kang-chhiúⁿ. Che í-āu, Lí Kong-chiân mā chiâⁿ-chò sòa Tân Kah-kiⁿ chi-āu ê chhiūⁿ-leng tāi-ông (橡胶大王), Hôa-siong siú-hù kah chhōa-thâu-lâng.

Kòng-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lí Kong-chiân sī Tân Kah-kiⁿ ê kiáⁿ-sài. Kah i ê tiūⁿ-lâng kāng-khóan, Lí Kong-chiân mā-sî 1-ê jia̍t-sim hû-tî kàu-io̍k sū-gia̍p ê seng-lí-lâng, chêng-āu tī kò·-hiong Lâm-oaⁿ-kōan khai-pān chin chōe ha̍k-hāu.