Lô-tōng-cheh

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Lô-tōng-cheh, kì-liām 1886 nî 5 goe̍h chhe 1 khai-sí tiàm Bí-kok Chicago chìn-hêng ê kang-lâng sī-ui oa̍h-tōng, te̍k-pia̍t sī Haymarket Kóng-tiûⁿ hit-tah-á ê po̍k-loān kap āu--lâi ê táⁿ-ap. Hit-tang-chūn ê sò͘-kiû sī beh kā chu-hong thó 1 kang choh-sit 8 tiám-cheng ê kò͘-tēng kang-sî. 1889 nî Tē Jī Kok-chè khui tē 1 kài ê hoē, in ho͘-iok kè-tńg-nî tio̍h tī hit kang sī-ui, in-ūi pān liáu chin sêng-kong, tī 1891 nî ê nî-hoē choâⁿ-á chèng-sek tēng ta̍k nî 5 goe̍h 1 sī cheh-ji̍t.

Hiān-chú-sî toā-pō͘-hūn ê kok-ka lóng ū tēng chit ji̍t chò kong-ka cheh-ji̍t, m̄-koh tī chi̍t-koá Eng-gí ûi-chú ê kok-ka (Bí-kok, Kha-ná-tah, Ò-chiu, Sin Jia̍t-lân-jia) tō bô kāng ji̍t. Sè-kài chē-chē só͘-chāi ê chó-phài thoân-thé mā ē te̍k-pia̍t pān toā-hêng ê sī-ui iah-sī khòng-gī oa̍h-tōng.