Lông-io̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tī chhân-hn̂g pí-kàu khoah ê só͘-chāi, it-poaⁿ ē iōng sió-hêng hui-hêng-ki lâi choāⁿ lông-io̍h.

Lông-io̍h (農藥), kin-kì Bí-kok Khoân-pó-sú ê tēng-gī, sī jīm-hô ē-tàng ī-hông, siau-bia̍t, khu-ta̍k ia̍h-sī kiám-kheng hāi-thâng ê bu̍t-chit ia̍h hūn-ha̍p-bu̍t. Hāi-thâng thong-siông sī hām lâng kēng-cheng chia̍h-mi̍h, phò-hoāi châi-sán, sàn-pò͘ pēⁿ-chèng ia̍h chō-sêng khùn-jiáu ê èⁿ-miā-thé, pau-hâm khun-thiông, si̍t-bu̍t pēⁿ-goân-thé, cha̍p-chháu, chiáu-á, chhī-leng tōng-bu̍t, hî-á kap bî-seng-bu̍t. Chē-chē lông-io̍h tùi jîn-thé sī iú-hāi ê.

Lông-io̍h ē-sái sī hoà-ha̍k bu̍t-chit, seng-bu̍t (pēⁿ-to̍k ia̍h sè-khùn), sat-khùn-che, khòng-kám-jiám-che ia̍h-sī jīm-hô ē-tàng tùi-khòng hāi-thâng ê chhiú-toāⁿ.