Neuralink

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Neuralink kong-si [en]
Hîng-thài Kong-si [en]
Hâng-gia̍p Náu-ki kài-bīn [en]
Sîn-king gī-tsi [en]
Tshòng-kiàn nî 2016 nî 7 goe̍h;​ 7 nî í-chêng​ (2016-07) [1]
Tshòng-kiàn-tsiás
Tsóng-pōo U.S. California tsiu Fremont [en][2]
Líng-tō jîn-bu̍t
Jared Birchall (CEO)[3]
Owner Elon Musk
Guān-káng jîn-sòo
c. 300[4] (2022)
Bāng-tsām neuralink.com

Neuralink kong-si [en] (ing-gú: Neuralink Corporation) sī tsi̍t-king khai-huat si̍t-ji̍p-sik [en] náu-ki kài-bīn [en] (BCI) ê sîn-king ki-su̍t [en] kong-si. Tsit-king kong-si ê tsóng-pōo khiā-tī California tsiu, iû Elon Musk kah iû 7-miâ kho-ha̍k-ka hām kang-tîng-su tsoo-sîng ê tshòng-sí thuân-tuī sóo tshòng-li̍p.[5][1][6][7] Neuralink tī 2016-nî thui-tshut, pīng-tshiánn tī 2017-nî 3-gue̍h thâu-tsi̍t-pái kong-khai pò-tō.[1][8]

Tsū kong-si sîng-li̍p í-lâi, tsit-king kong-si phing-tshiánn tsiânn-tsē ê uì kok tāi-ha̍k lâi ê ti-miâ sîn-king kho-ha̍k-ka.[9] Kàu 2019-nî 7-gue̍h, kong-si hi̍k-tik 1.58 ik bi-guân ê tsu-kim (kî-tiong 1 ik bí-guân uì Musk lâi ê),pīng-tshiánn kòo-iōng 90-miâ ê guân-kang.[10] Hit-tong-sî, Neuralink suan-pòo in tng-teh gián-kiù tsi̍t-tsióng "luī-sū ê tshâi-hông-tshia á" ê siat-pī, ē-tàng kā hui-siông iù (khuah-tōo uî 4 tsì 6 μm [11]) ê suànn si̍t-ji̍p tuā-náu, pīng-tshiánn tián-sī tsi̍t-ê uì si̍t-giām-sik to̍k-tshú sìn-sit ê hē-thóng tuā-tsiah tshí-á thong-kuè 1,500 ê tiān-ki̍k. Neurallink pat ū-kè tī 2020-nî khai-sí tuì jîn-luī tsìn-hîng si̍t-giām;[10] M̄-kuh āu--lâi kā tsit-ê ū-tshik sua-kàu 2023-nî.[12]

Ū tsi̍t-kuá-á sîn-king kho-ha̍k-ka kah tshut-pán-bu̍t, pau-kuat MIT ki-su̍t phîng-lūn, it-ti̍t teh phue-phîng Muskvkuan-î Neuralink ê kóng-huat, kóng ū tsi̍t-kuá-á ê ki-su̍t sîng-lo̍k sī "ko-tōo thui-tshik"[13][14]

Kong-si[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Li̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Neuralink tī 2016-nî iû Elon Musk kap tsi̍t-ê 7-miâ kho-ha̍k-ka hām kang-tîng-su tsoo-sîng ê tshòng-sí thuân-tuī lâi liân-ha̍p tshòng-li̍p.[5][15][16] Siōng-thâu-á phìng-iōng ê thuân-tuī iû sîn-king kho-ha̍k, sing-bu̍t huà-ha̍k kap ke-khì-lâng ha̍k tíng-tíng líng-i̍k ê tsuan-ka sóo tsoo-sîng ê.[6] "Neuralink" tsit-ê siong-piau sóo-iú-kuân tī 2017-nî 1-gue̍h iû Musk uì tsìn-tsîng ê kî-thann ióng-iú-tsiá in-ê tshiú-thâu tíng-kuân lâi kòo-bé tio̍h.[5][17]

Tī 2017-nî 4-gue̍h,Neuralink suan-pòo Nurallink ê bo̍k-piau sī teh té-kî lāi tsè-tsō tī-liâu giâm-tiōng náu-pōo tsi̍k-pēnn ê siat-pī tsuè-tsiong ê bo̍k-piau sī jîn-luī tsing-kiông, ū-tang-sî-á kiò-tsò tshiau-jîn tsú-gī.[18][6][19] Musk pat piáu-sī, i tuì tsit-ê siūnn-huat ê hìng-tshù pōo-hūn guân-tsū Iain M. Banks ê 10 pōo sió-suat hē-lia̍t "Bûn-huà (The Culture)" lāi-té sóo hi-kòo tang-tiong "sîn-king hue-pinn" ê kho-huàn kài-liām.[19][20]

Musk kā sîn-king hē-tuà tīng-gī tsò "phuê-tsit tíng-kuân ê sòo-uī tsân", tse bô-it-tīng ì-bī tio̍h kóng-huàn ê tshiú-su̍t tshah-ji̍p, m̄-kuh lí-sióng tsîng-hóng tsi-hā sī thong-kuè tsīng-me̍h hi̍k-tsiá tōng-me̍h si̍t-ji̍p.[21] Musk kóng, tn̂g-kî bo̍k-piau sī si̍t-hiān "kah jîn-kang tì-lîng ê kiōng-sing".[22] Musk jīn-uî, ná bô lâi-kā khòng-tsè, jîn-kang tì-lîng tio̍h-beh tuì jîn-luī kòo-sîng sing-tsûn ui-hia̍p.[22][23] Musk jīn-uî tsit-ê siat-pī kā "luī-sū sī-pîn sńg-ī, tō tshin-tshiūnn pó-tsûn ê sńg-ī tsîng-hóng, tsū-án-ne lín tō ē-tàngteh kî-tiong hue-ho̍k hām siōng-thuân lín ê tsuè-āu tsōng-thài" kah "kái-kuat náu sún-siong hi̍k-tsiá liông-kut sún-siong pīng-tshiánn mí-póo bóo-mí-lâng sit-khì jīm-hô lîng-li̍k ê tsi̍t-ê sîn-king liân-kiat tsing-phìnn".[24]

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. 1.0 1.1 1.2 Winkler, Rolfe (March 27, 2017). "Elon Musk Launches Neuralink to Connect Brains With Computers". Wall Street Journal. goân-loē-iông tī May 5, 2017 hőng khó͘-pih. May 4, 2017 khòaⁿ--ê. 
 2. Falconer, Rebecca (December 1, 2022). "Elon Musk highlights monkey "telepathic typing" at Neuralink event". Axios. 
 3. "Elon Musk's Inner Circle Rocked by Fight Over His $230 Billion Fortune". Wall Street Journal. July 18, 2022. goân-loē-iông tī July 18, 2022 hőng khó͘-pih. May 4, 2017 khòaⁿ--ê. 
 4. Levy, Rachael (19 July 2022). "Neuralink co-founder departs Musk-backed startup". Reuters. 
 5. 5.0 5.1 5.2 "Meet the Guys Who Sold "Neuralink" to Elon Musk without Even Realizing It". MIT Technology Review (ēng Eng-gí). 2022-07-19 khòaⁿ--ê. 
 6. 6.0 6.1 Masunaga, Samantha (21 April 2017). "A quick guide to Elon Musk's new brain-implant company, Neuralink". Los Angeles Times. goân-loē-iông tī May 5, 2017 hőng khó͘-pih. May 4, 2017 khòaⁿ--ê. 
 7. Falconer, Rebecca (December 1, 2022). "Elon Musk highlights monkey "telepathic typing" at Neuralink event". Axios. 
 8. Statt, Nick (March 27, 2017). "Elon Musk launches Neuralink, a venture to merge the human brain with AI". The Verge. goân-loē-iông tī February 6, 2018 hőng khó͘-pih. September 6, 2017 khòaⁿ--ê. 
 9. "Elon Musk's Brain Tech Startup Is Raising More Cash" (ēng Eng-gí). 2019-05-11. goân-loē-iông tī May 11, 2019 hőng khó͘-pih. 2019-05-12 khòaⁿ--ê. The company has hired away several high-profile neuroscientists 
 10. 10.0 10.1 Markoff, John (2019-07-16). "Elon Musk's Company Takes Baby Steps to Wiring Brains to the Internet". The New York Times (ēng Eng-gí). ISSN 0362-4331. goân-loē-iông tī July 17, 2019 hőng khó͘-pih. 2019-07-17 khòaⁿ--ê. 
 11. Elon Musk unveils Neuralink’s plans for brain-reading ‘threads’ and a robot to insert them. Archived July 17, 2019, at the Wayback Machine. Elizabeth Lopatto, The Verge. 16 July 2019.
 12. "Inside Neuralink, Elon Musk's mysterious brain chip startup: A culture of blame, impossible deadlines, and a missing CEO". Fortune (ēng Eng-gí). 2022-01-31 khòaⁿ--ê. 
 13. Regalado, Antonio (August 30, 2020). "Elon Musk's Neuralink is neuroscience theater". MIT Technology Review. goân-loē-iông tī January 18, 2022 hőng khó͘-pih. September 3, 2020 khòaⁿ--ê. 
 14. Cellan-Jones, Rory (September 1, 2020). "Is Elon Musk over-hyping his brain-hacking Neuralink tech?". BBC News. goân-loē-iông tī September 12, 2020 hőng khó͘-pih. September 14, 2020 khòaⁿ--ê. 
 15. Kolodny, Lora (2021-05-02). "Neuralink co-founder Max Hodak leaves Elon Musk's brain implant company". CNBC (ēng Eng-gí). 2022-07-19 khòaⁿ--ê. 
 16. "Neuralink co-founder departs Musk-backed startup -sources". Reuters (ēng Eng-gí). 2022-07-19. 2022-07-19 khòaⁿ--ê. 
 17. Levy, Rachael (2022-12-01). "Elon Musk expects Neuralink's brain chip to begin human trials in 6 months". Reuters (ēng Eng-gí). 2022-12-02 khòaⁿ--ê. 
 18. Urban, Tim (20 April 2017). "Neuralink and the Brain's Magical Future". Wait But Why. goân-loē-iông tī May 4, 2017 hőng khó͘-pih. May 4, 2017 khòaⁿ--ê. 
 19. 19.0 19.1 Newitz, Annalee (March 27, 2017). "Elon Musk is setting up a company that will link brains and computers". Ars Technica (ēng Eng-gí). goân-loē-iông tī May 19, 2017 hőng khó͘-pih. May 4, 2017 khòaⁿ--ê. 
 20. Cross, Tim (31 March 2017). "The novelist who inspired Elon Musk". 1843 Magazine. goân-loē-iông tī May 21, 2017 hőng khó͘-pih. May 4, 2017 khòaⁿ--ê. 
 21. Elon Musk thinks we will have to use AI this way to avoid a catastrophic future Archived February 13, 2019, at the Wayback Machine.. Robert Ferris, CNBC News. 31 January 2017.
 22. 22.0 22.1 Elon Musk believes AI could turn humans into an endangered species like the mountain gorilla Archived December 4, 2018, at the Wayback Machine.. Isobel Asher Hamilton, Business Insider. 26 November 2018.
 23. Everything you need to know about Neuralink: Elon Musk’s brainy new venture Archived December 6, 2018, at the Wayback Machine.. Tyler Lacoma, Digital Trends. 7 November 2017.
 24. "Clubhouse Elon Musk interview transcript". Zamesin Ivan — from product to entrepreneur. 2021-02-07. 2022-01-27 khòaⁿ--ê. 

Ên-sin ua̍t-to̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Privately held company
 • Axios
 • Los Angeles Times
 • The Verge
 • Wait But Why

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

BCI [en] template:Elon Musk [en]