Oān-chō͘ kau-chè

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Oān-chō·-kau-chè (hàn-jī: 援助交際; kán-siá: oān-kau), it-poaⁿ chí cha-bó· gín-á, te̍k-pia̍t sī ha̍k-seng-á, khò "bē-chhun" a̍h-sī kî-tha ê sèng kau-koan lâi bóan-chiok seng-oa̍h khai-siau ê su-iàu. Chóng--sī mā ū cha-po· gín-á chìn-hêng oān-kau.

Chit ê sû tùi Ji̍t-pún-oē enzyo kôsai (hàn-jī: 援助交際) lâi ê. Chit ê bêng-sû bó·-chióng thêng-tō· hoán-èng (siàu-liân) chham-ú-jîn tùi oān-kau ê thāi-tō·. Khah chē bô jīn-ûi oān-kau chhiūⁿ thoân-thóng siā-hōe ê bē-chhun, tek-kha̍k ū hù-bīn ê ì-gī.

Tâi-oân, Ji̍t-pún, bô kì-miâ ê bāng-lō· khai-káng-keng (Eng-gí: chatroom) tiāⁿ-tiāⁿ sī chih-chiap ê chú-iàu kang-khū. Chìn-chi̍t-pō· ê iok-sok ū khó-lêng iōng tio̍h chhiú-ki, e-mail, "té-sìn" (Hoâ-gí: 短訊) téng-téng ê sin thong-sìn kho-ki.

Oān-kau kap hèng siau-hùi chú-gī ê siàu-liân-lâng ē-bûn-hòa ū tī-tāi. Ji̍t-pún 1980 nî-tāi ê keng-chè sêng-tióng sit-pāi liáu-āu, khai-sí ū oān-kau bûn-hòa chhut-hiān. Ū-ê koan-chha̍t-chiá jīn-ûi oān-kau pang-chān siàu-liân-lâng î-chhî in ê seng-oa̍h hong-sek, bē siū ka-têng keng-chè lo̍h-chhē ê éng-hióng. Mā ū ha̍k-chiá jīn-ûi oān-kau sī 1 khoán chiâⁿ-lâng ê gî-sek.

Oān-kau sī Tâi-oân mûi-thé tī 21 sè-kí chho·-kî jia̍t-mn̂g ê sin-bûn oē-tê.