Pak-ke̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chāmchhiau-chhoē
Pak-ke̍k kap Pak-ke̍k-iûⁿ

Pak-ke̍khe̍k-chheⁿ siōng pak ê tiám. Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ chú-iàu thó-lūn Tē-kiû ê pak-ke̍k. Tē-kiû ê pak-ke̍k tiàm-tī Pak-ke̍k-iûⁿ. Siông-sè ê só·-chāi kin-kù bô-kāng-ê tēng-gī ū bô sio-siâng ê kiat-lūn, ē-tàng pun ē-kha chit-kúi-chióng:

  1. Tē-lí-te̍k ê Pak-ke̍k, mā hō-chò Chin--ê Pak, tāi-iok sī Tē-kiû tńg-se̍h ê te̍k-sim chhng-kòe pak-hong piáu-bīn ê tiám.
  2. Chû-tiûⁿ ê Pak-ke̍k chí Tē-kiû chû-tiûⁿ khiā ti̍t-ti̍t (90°) ê hit-ê pak-hong tiám.
  3. Geomagnetic North Pole
  4. Northern Pole of Inaccessibility

Chham-khó lâm-ke̍k.


Sè-kài tē-lí
Au-a-chiu: A-chiu | Au-chiu | Anatolia | Arab Poàn-tó | Balkan/Tang-lâm-au | Baltic region | Benelux | British Isles | Caucasus | Indies | Kīn-tang | Kurdistan? | Levant | Lâm-a | Lâm-au | Mesopotamia | Oán-tang | Pak-a | Pak-au | Se-lâm-a | Se-au | Skandinavia | Tang-a | Tang-au | Tang-lâm-a | Tē-tiong-hái | Tiong-a | Tiong-au | Tiong-tang
Bí-chiu: Andean states | Bí-chiu Tōa Ô͘ | Carib | Lâm-bí | Lâm Cone | Guiana | Latin Bí-chiu | Pak-bí | Pak Pak-bí | Patagonia | Tiong-bí | Tōa Pêng-goân | Thài-pêng-iûⁿ Sai-pak
Hui-chiu: Ē-Sahara Hui-chiu | Guinea | Hui-chiu-kak | Hui-chiu Tōa Ô͘ | Lâm-hui | Maghreb | Pak-hui | Sahel | Sai-pak-hui | Se-hui | Sudan (tē-tài) | Tang-hui | Tiong-hui
Ke̍k-tē: Lâm-ke̍k | Pak-ke̍k
Tāi-iûⁿ-chiu: Australasia | Melanesia | Micronesia | Polynesia | Thài-pêng-iûⁿ-kîⁿ