Pek-ka-sèng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Pek-ka-sèng (百家姓) sī chi̍t pún Tiong-kok Sòng-tiâu sî-tāi koan-î Hàn-sèng ê chheh. I goân-pún siu-chi̍p 411-ê jī-sèⁿ, lo̍h-bóe koh cheng-pó͘ kàu 504-ê; kî-tiong chi̍t-jī-sèⁿ 444-ê, ho̍k-sèⁿ 60-ê.

Pek-ka-sèng ê chhù-sī an-pâi m̄-sī sèⁿ-sī ê jîn-kháu ê si̍t-chè pâi-lia̍t, sī in-ūi tha̍k-khí-lâi sòa-chhùi, o̍h-khí-lâi kán-tan koh hó kì-ek. Pek-ka-sèng chham Sam-jī-keng kap Chhian-jī-bûn ha̍p-chheng Sam-pek-chhian (三百千), in lóng sī Tiong-kok ia̍h-sī Tang-a kok-ka kó͘-chá sî-tāi ê gín-á khé-bông tho̍k-bu̍t.

Lōe-iông[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Pek-ka-sèng
1-3

Tiō Chîⁿ Sun Chiu Ngô͘ Tēⁿ Ông Pâng Tân Thú Ōe Chiúⁿ Sím Hân Iûⁿ

Chu Chîn Khó͘ Si Tiuⁿ Khóng Chô Giâm Hoà Kim Gūi Khiong

Chhek Siā Chau Peh Chúi Tō͘ Chiuⁿ Hûn So͘ Phoaⁿ Kat Hoān Phêⁿ Lông

4-6

Ló͘ Ûi Chhiong Biâu Hoa Hong Jîm Oân Liú Pāu Tn̂g

Hùi Liâm Gîm Sih Lûi Thng Têng Pit Hok An Siông

Ga̍k Î Pò͘ Phôe Piàn Chè Khng Ngó͘ Û Goân Poh Kò͘ Bēng Pêng N̂g

7-9

Bo̍k Siau Ún Iâu Siō Ong Mô͘ Ú Te̍k Pòe Bêng Chong

Ho̍k  Sòng Mâu Pâng Hîm Khut Hāng Chiok Táng Niû

Tō͘ Ńg |Bín Kuì  Lō͘ Gûi Kang Tâng Gân Koeh

10-12

Sēng Lîm Tiau Chiong Chhî Khu Lo̍h Ko Chhoà Tiân Ô͘ Hok

Bān Koa Lô͘ Bo̍h Pâng 

Teng Tēng Âng Pau Chu Chó Chio̍h Kióng

13-15

Thiâⁿ Pôe Lio̍k Ang Sûn Iûⁿ I Chin

羿 Kìn  Toān  Pa

Bo̍k Soaⁿ Kok Chhia Hâu Choân Pan  I Keng

16-18

Siû Kam  Lâu Chiam Lêng

Ia̍p Su  Po̍k 宿 Pe̍h Pô͘

Loā Toh Tô͘  

19-21

Bûn Te̍k Thâm  Sin 

Kuì  Ian  Siōng

Un Chng Chhâ Giâm Chhiong Liân 

22-24

Kó͘ Ko Liāu  Pō͘ Kéng 滿

Kok Bûn  祿 Au  Oa̍t

Lia̍p  Sin  Kán Jiâu

25-27

Chan Sua Lia̍p  Koan  Hông

Tiok  万俟 Su-má Siōng-koan Au-iông

Hā-hô͘ Chu-kat 聞人 Tong-hong 赫連 皇甫 Ut-tî Kong-iông

28-30

澹臺 公冶 宗政 濮陽 淳于 單于 太叔 申屠

Kong-sun 仲孫 軒轅 Lêng-hô͘ 鍾離 宇文 長孫 慕容

鮮于 閭丘 司徒 司空 亓官 司寇 子車

31-33

顓孫 Toan-bo̍k 巫馬 公西 漆雕 樂正 壤駟 公良

拓跋 夾谷 宰父 穀梁 Chìn  Thô͘

段干 百里 東郭 南門 呼延 羊舌 微生

34-36

Ga̍k  梁丘 左丘 東門 西門

Bô͘ Siâ  南宮  Ài

Tē-gō Giân Hok Pek-ka-sèng tiong.*

[1] [2]

Chù-kái[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sú-bé]