Pho-lân-kiû

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Polandball ê Phô-lân.

Pho-lân-kiû (Polandball), mā kiò kok-ka-kiû (countryball), sī chi̍t khoán bô kò͘-tēng chok-chiá ê bāng-lō͘ meme; tōa-hūn ê Polandball chok-phín sī ēng ang-á-ōe ê hêng-sek hoat-piáu, kā kok-ka piáu-hiān chò chi̍t lia̍p ōe chiūⁿ kok-kî téng khoán hoe-chháu ê kiû (ū kúi-ê kok-ka ēng kî-tha ê hēng-thé), lōe-iông tiāⁿ-tiāⁿ sī koan-hē le̍k-sú, kì-tēng khoán-iūⁿ (stereotypes), he̍k-chiá sī kóng-sńg-chhiò téng-téng.

Khí-goân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siāng chá sī chhut-hiān tī 2009 nî Tek-kok ê Krautchan.net tô͘-pang (imageboard) bāng-chām téng-bīn ê /INT/ (kok-chè-pang). Hit-tang-chūn sī chi̍t ūi Eng-kok ēng-chiá "FALCO" ōe chi̍t lia̍p tāi-piáu Pho-lân ê kiû lâi kā chi̍t ūi Pho-lân ēng-chiá "Wojak" làu-khùi. Lēng-gōa koh tī chit kiāⁿ tāi-chì chìn-chêng, bat ū chi̍t tīn Pho-lân lâng ùi Drawball bāng-chām téng-bīn ōe liáu chi̍t lia̍p piáu-hiān Pho-lân kok-kî ê kiû.

Te̍k-sek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

"Polandball" chit-ê miâ pún-sin sī tāi-piáu Pho-lân-kok. Sûi-bóng bô it-tēng ē chok-chiá, chham-ú chhòng-chok Pho-lân-kiû ê lâng pó-chhî liáu chi̍t kóa ki-pún ê siat-tēng, phì-jū kóng Pho-lân ê sek-tī kap in chiàⁿ-káng ê kok-kî sī tó-péng--ê; chia-ê kiû ka-taⁿ ōe chiūⁿ ba̍k-chiu, bô kha-chhiú kap kî-tha ngó͘-koan; tû-liáu Eng-gí kok-ka, chia-ê kiû it-poaⁿ sī kóng "bē lián-tńg ê Eng-gí," lām chi̍t kóa gí-hoat he̍k-chiá ho͘-im chhò-ngō͘. Ki-tha koh ū chi̍t kóa chiam-tùi chí-tēng kok-ka ê khoán-iūⁿ, pí-lūn Bí-kok ài kòa o͘-ba̍k-kiàⁿ, tang-iûⁿ lâng ba̍k-chiu sè-lúi, ka-taⁿ ōe nn̄g tiâu chōa téng-téng.

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]