跳至內容

Sūi-tián Siā-hoē Bîn-chú Kang-lâng Tóng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Sūi-tián Siā-hoē Bîn-chú Kang-lâng Tóng (Sūi-tián-gí: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, kán-chheng Socialdemokraterna) sī Sūi-tián chú-iàu ê chèng-tóng chi it, tī 1888/9 nî sêng-li̍p. Siā-bîn-tóng sī thong sè-kài siāng sêng-kong ê 1 ê bîn-chú chèng-tóng; i ùi 1940 kàu 1988 nî, kiàn-pái soán-kí to the̍h tio̍h 4~5 siâⁿ ê soán-phiò. Tóng ê ì-sek-hêng-thàisiā-hoē-bîn-chú-chú-gī (ia̍h ū hō chò bîn-chú siā-hoē-chú-gī). I ê ki-chân chú-iàu sī nâ-niá kang-lâng, tì-sek-hūn-chú, kong-kiōng pō͘-mn̂g (public sector) oân-kang, kap î-bîn. I ê sè-le̍k toā-hūn khò Landsorganisationen i Sverige (tāi-piáu 9 siâⁿ ê nâ-niá kang-lâng). Siā-bîn-tóng ū chham-ka Siā-hoē-chú-gī Kok-chè, Au-chiu Siā-hoē-chú-gī-chiá ê Tóng, kap SAMAK.

Siā-bîn-tóng tī Tē-2-pái Sè-kài Tāi-chiàn liáu-āu, khai-sí kā Sūi-tián khí chò 1 ê hok-lī-kok. M̄-nā khai-hoat chhut sè-kài chhut-miâ ê siā-hoē chèng-chhek, mā sêng-kong kā kok-bîn-só͘-tek giú koân. Kàu-kah 1970 nî, Sūi-tián ê pêng-kin 1 lâng GDP (GDP per capita) chiàm sè-kài tē 2 ūi.

1991 nî kàu 1994 nî kî-kan, Siā-bîn-tóng sit-khì chip-chèng-tóng ê ūi. Chóng--sī in-ūi soà-chiap ê tiong-kan/iū-phài liân-ha̍p chèng-hú bô hoat-tō͘ kái-siān keng-chè, 1994 nî kàu 2006 nî iū-koh sī Siā-bîn-tóng chiáng-koân. Tī 2006 nî ê soán-kí, Un-hô-tóng chhoā-thâu ê tiong-iū chèng-tóng liân-bêng sió-iâⁿ Siā-bîn-tóng.

Siā-bîn-tóng ê chhoā-thâu ê pō͘-tiúⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]