Sam It Ūn-tōng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Sam It Ūn-tōng.

Sam It Ūn-tōng(三一運動, 삼일 운동) sī Hân-kokJi̍t Hân Pèng-ha̍p liáu-āu só͘ hoat-khí ê to̍k-li̍p ūn-tōng, in-ūi hoat-seng tī 1919 nî 3 goe̍h 1 hō, só͘-í hō-chòe "Sam It"; lēng-gōa mā kiò-chòe Sam·It To̍k-li̍p Ūn-tōng kah To̍k-li̍p Bān-sòe Ūn-tōng(獨立萬歲運動).

Kin-á-ji̍t, 3 goe̍h 1 hō tī Hân-kok kah Tiâu-sián lóng sī kok-tēng ká-ji̍t, Hân-kok hō-chòe Sam·It Chiat(3·1절).

Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn kiat-sok liáu-āu, kú-hêng Paris Hô-hōe. Bí-kok chóng-thóng Thomas Woodrow Wilson thê-chhut 14 tiám Hô-pêng Goân-chek; kî-tiong, i só͘ pau-hâm ê bîn-cho̍k chū-koat goân-chek kó͘-lē tio̍h chin chē khì tī Ji̍t-pún liû-ha̍k ê Hân-kok ha̍k-seng. Hit tong-sî, Tiâu-sián Ko-chong kòe-sin, "Ji̍t-pún bô͘-sat" ê iâu-giân tàm Hân-kok siā-hōe liû-thoân; tû-liáu ha̍k-seng, Hu̍t-kàu, Thian-tō-kàu kah Ki-tok-kàu lóng-chóng tàu-tīn iok-sok tī 3 goe̍h 3 hō hoat-pió "To̍k-li̍p Soan-giân".

1919 nî 3 goe̍h 1 hō, 33 ūi Hân-kok To̍k-li̍p-ūn-tōng chham-ú-chiá tī Hàn-siâⁿ chhī-tiong-sim ê Thap-tōng Kong-hn̂g hoat-pió "To̍k-li̍p Soan-giân". Che ín-khí chhī-bîn ê chi-chhî kah kun-sûi, tōa-siaⁿ hoah chhut "To̍k-li̍p bān-sòe" ê kháu-hō. Kâng sî-kan, Pêng-jiáng mā hoat-seng sī-ui oa̍h-tāng; āu-lâi chiām-chiām thoànn-khui chì choân-kok.