Sió-eng ê Kò͘-sū

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Sió-eng ê Kò·-sū1970 nî-tāi ê 1 chhut tiān-sī báng-gah iáⁿ-chi̍p. Kò·-sū kin-kì Hector Malot 1893 nî ê siáu-soat Ko·-lí Nó·-le̍k Kì (Hoat-gí: En Famille) kái-pian oân-sêng ê.

Hòng-sàng-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Goân-pán sī Ji̍t-pún Zuiyô Khì-gia̍p Kong-si (āu--lâi ê Ji̍t-puń Tōng-oē) chhut-phín ê Perînu Thoân-kî (ペリーヌ物語). Che tī 1978 nî (1-goe̍h 1) khai-sí tī Ji̍t-pún ê tiān-sī-tâi hòng-sàng, kàu-kah 12-goe̍h 31 kiat-sok, lóng-chóng poaⁿ 53 chi̍p.

Tâi-oân ê Tâi-sī tùi 1979 nî (7-goe̍h 2) khai-sí hòng-sàng (tng-nî 9-goe̍h 4 kiat-sok), miâ iōng 小英的故事; 1981 nî, 86 nî koh-chài têng hòng-sàng. Chû-chè-tōa-ài tī 1999 nî koh poaⁿ 1 pái, m̄-koh ū têng phoè-im--kòe, jîn-bu̍t mā ū kái-miâ.

Jîn-bu̍t kah kò·-sū[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ke̍k-chêng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iáⁿ-chi̍p biô-siá 1-ūi siàu-lí Sió-eng kiâⁿ hn̄g-lō· khì kàu Hoat-kok chhōe a-kong sio-jīn ê kò·-sū. I sí lāu-pē liáu-āu, i hām a-bú kah 1 chiah n̂g-sek káu-á chē lî-á-chhia chiūⁿ-lō·. Iá-bē kàu-ūi chìn-chêng a-bú soah lâi kòe-sin, i hoan-hù Sió-eng kóng, i tiāⁿ-tio̍h tán a-kong chū-goān jīn--i chiah hó kong-khai i ê sin-hūn.

Jîn-bu̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Sió-eng (Jit-gí: ペリーヌ, Hoat-gí: Perrine)
  • Sió-eng ê a-bú (マリ, Marie)
  • Sió-n̂g (バロン): Sió-eng ê káu-á
  • Pe̍h Táng-sū-tiúⁿ (ビルフラン, Vulfran Paindavoine): Sió-eng ê a-kong
  • Ha-ko (哈哥, パリカール, Palikare): 1-chiah sí-tiong ê lî-á

Tâi-oân pán[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-sī ê pán-pún tî-liáu phòe-im í-gōa, mā ū tēng-chò 1 tè chú-tê-koa, koa-sû chok-chiá sī "Kong-bêng", chok-khek-chiá sī Tân Khèng-hong (陳慶鋒). Chit ê pán-pún ê Hôa-gí phòe-im bó-tòa-á thiaⁿ-kóng siū-tio̍h 2001 nî ê Nari Hong-thai phò-hāi. Ah Chû-chè-tōa-ài-tâi tī 1999 nî ê pán-pún sī sin pán ê phòe-im. Lâng-miâ kah chú-tê-koa ê koa-sû ū sió-khoá bô kâng. "Siau-sit ê Siaⁿ-im" chit ê bāng-chām jīn-ûi kóng, che kiám-chhái sī in-ūi phoè-im ê lâng bô goân kha-pún chiah ē án-ne-siⁿ.

Gōa-pō· ê liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]