Sió-mn̂g-sū

Sió-mn̂g-sū
Tē-lí
Tē-tiám Tang A-chiu
Kûn-tó Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó
Lîn-kīn tsuí-i̍k Tâi-ôan Hái-kiap
Hîng-tsìng
Kî-thañ tsu-liāu
Lîn-kàu thóng-kè
Hu-ka tsū-sìn


Sió-mn̂g-sū(小門嶼) sī tī Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó ê chi̍t tè tó-sū,hêng-chèng-khu sī sio̍k Phêⁿ-ô͘-koān Sai-sū-hiong Sió-mn̂g-chhoan.[1]

Sió-mn̂g-sū Keng-hî-tōng Tē-chit Kong-hn̂g

Chù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]