Tâi-oân ê tó-sū lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Pún ia̍h kài-siāu bo̍k-chiân iû Tâi-oân ê Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú iú-hāu thóng-tī ê tó-sū.

Lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sūn-ūi Miâ Koān-chhī Ūi-tì Biān-chek(km²)[1] Pī-chù
1 Tâi-oân-tó pún-tó Tang A-chiu 00,35807.82 [2]
2 Kim-mn̂g-tó Kim-mn̂g-koān Ē-mn̂g-oan 00,134.25
3 Phêⁿ-ô͘-tó Phêⁿ-ô͘-koān Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó 00,065.41 [3]
4 Lân-sū Tâi-tang-koān Se Thài-pêng-iûⁿ 00,046.82
5 Sai-sū Phêⁿ-ô͘-koān Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó 00,017.84 [3]
- Gōa-sòaⁿ-téng-chiu Hûn-lîm-koān Tâi-oân Hái-kiap 00,017.22
6 Le̍k-tó Tâi-tang-koān Se Thài-pêng-iûⁿ 00,015.09
7 Sió-kim-mn̂g Kim-mn̂g-koān Ē-mn̂g-oan 00,014.85
8 Pe̍h-soa-tó Phêⁿ-ô͘-koān Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó 00,013.88 [3]
9 Lâm-kan-tó Liân-kang-koān Má-chó͘ Lia̍t-tó 00,010.43
10 Chhit-bí-tó Phêⁿ-ô͘-koān Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó 00,007.59 [3]
11 Liû-khiû-sū Pîn-tong-koān Tâi-oân Hái-kiap 00,006.80
12 Bāng-oaⁿ-tó Phêⁿ-ô͘-koān Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó 00,006.74 [3]
13 Pak-kan-tó Liân-kang-koān Má-chó͘ Lia̍t-tó 00,006.44
14 Tang-ín-tó Liân-kang-koān Má-chó͘ Lia̍t-tó 00,003.22
15 Ka-pòa-sū Phêⁿ-ô͘-koān Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó 00,003.06 [3]
16 Ku-soaⁿ-tó Gî-lân-koān Se Thài-pêng-iûⁿ 00,002.84
17 Tang-kí-tó Liân-kang-koān Má-chó͘ Lia̍t-tó 00,002.64
18 Sai-kí-tó Liân-kang-koān Má-chó͘ Lia̍t-tó 00,002.37
19 Hó͘-chéⁿ-sū Phêⁿ-ô͘-koān Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó 00,002.00 [3]
20 Tang-kiat-sū Phêⁿ-ô͘-koān Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó 00,001.77 [3]
21 Tang-soa-tó Ko-hiông-chhī Lâm-hái 00,001.74
22 Sió-lân-sū Tâi-tang-koān Se Thài-pêng-iûⁿ 00,001.57
23 Chiong-kun-ò-sū Phêⁿ-ô͘-koān Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó 00,001.56 [3]
24 Tiong-tūn-tó Phêⁿ-ô͘-koān Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó 00,001.41 [3]
25 Ko-teng-tó Liân-kang-koān Má-chó͘ Lia̍t-tó 00,001.39
26 Hoe-sū Phêⁿ-ô͘-koān Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó 00,001.27 [3]
27 Phêⁿ-ka-sū Ke-lâng-chhī Tang-hái 00,001.14
28 Sai-ín-tó Liân-kang-koān Má-chó͘ Lia̍t-tó 00,001.13
29 Thài-pêng-tó Ko-hiông-chhī Lâm-hái 00,000.51

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. "Lāi-chèng Thóng-kè Liân-pò - Tâi-oân tē-khu tó-sū ūi-tì kap biān-chek". Lāi-chèng-pō͘ Thóng-kè-chhù. 2012-01-28 khòaⁿ--ê. 
  2. "Lāi-chèng Thóng-kè Liân-pò - Tâi-oân tē-khu biān-chek kap hái-hōaⁿ tn̂g-tō͘". Lāi-chèng-pō͘ Thóng-kè-chhù. 2014-03-13. 2015-01-22 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 "Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó tó-sū sò͘-liōng kap úi-thok chheng-cha kè-ōe pò-kò-su". Phêⁿ-ô͘-koān Chèng-hú: 51–53. 2005.