Tâi-pak-chhī Chèng-hú

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tâi-pak-chhī Chèng-hú
臺北市政府
Taipei City Government (Eng-gí)

Ki-koan ki-pún chu-sìn
Lâng-gia̍h 13,976 lâng
Siū-khoân Tē-hng Chè-tō͘-hoat
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Cho͘-chit Chū-tī Tiâu-lē
Ki-koan chú-iàu koaⁿ-oân
Chhī-tiúⁿ Chiúⁿ Bān-an
Hù-chhī-tiúⁿ
Pì-su-tiúⁿ
Hù-pì-su-tiúⁿ
Ki-koan cho͘-chit pian-chè
Sêng-li̍p iân-kek
Sêng-li̍p 1967 nî 7 goe̍h 1 hō

Tâi-pak-chhī Chèng-hú (Hàn-jī: 臺北市政府) sī Tiong-hôa Bîn-kok (Tâi-oân) Tâi-pak-chhī siōng-koân chân-kip ê hêng-chèng ki-koan; tī Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú ê kè-kò͘ tiong, sī ti̍t-hat-chhī ê chū-tī hêng-chèng ki-koan. Tâi-pak-chhī Chèng-hú tông-sî mā hū-chek chip-hêng tiong-iong ki-koan úi-pān ê sū-hāng, i-ê chū-tī kàm-tok ki-koan sī Hêng-chèng-īⁿ. Tâi-pak-chhī Chèng-hú lāi-pō͘ siat ū 32-ê it-kip ki-koan, 112-ê jī-kip ki-koan, 12-ê khu-kong-só͘, 236-keng kok-kip ha̍k-hāu, 14-keng iù-tī-hn̂g, lēng-gōa iáu-ū keng-êng 3-keng chhī-êng sū-gia̍p ki-kò͘; pian-chè lāi ê oân-kang lâng-gia̍h lóng-chóng ū 7-bān gōa lâng.[1]

Chhī-chèng-hú cho͘-chit[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-pak-chhī Chèng-hú ê cho͘-chit ki-chún-hoat sī Tâi-pak-chhī Chèng-hú Cho͘-chit Chū-tī Tiâu-lē (臺北市政府組織自治條例). Kin-kì chi̍t-hāng tiâu-lē, i lāi-pō͘ ū í-hā chia ê chit-chheng:

 • Chhī-tiúⁿ (市長)
  • Hù-chhī-tiúⁿ (副市長)
  • Pì-su-tiúⁿ (秘書長)
  • Hù-pì-su-tiúⁿ (副秘書長)

It-kip ki-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-pak-chhī Chèng-hú àn-chiàu Tâi-pak-chhī Chèng-hú Cho͘-chit Chū-tī Tiâu-lē, siat-iú 22 kio̍k, 5 chhù, 4 ê úi-oân-hōe téng 31 ê só͘-sio̍k it-kip ki-koan.

Jī-kip ki-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-pak-chhī Chèng-hú siat-iú 112 ê só͘-sio̍k jī-kip ki-koan. Bo̍k-chiân, Tâi-pak-chhī Chèng-hú ê só͘-sio̍k jī-kip ki-koan lóng sī it-kip só͘-sio̍k ki-koan ê hā-siat ki-koan, Tâi-pak-chhī Chèng-hú pēng-bô ti̍t-sio̍k ê só͘-sio̍k jī-kip ki-koan.

Tâi-pak-chhī Chèng-hú Pì-su Chhù
 • Tâi-pak-chhī Chhī-chèng Tōa-lâu Kong-kiōng Sū-bū Koán-lí Tiong-sim (臺北市市政大樓公共事務管理中心)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Bîn-chèng Kio̍k
 • Tâi-pak-chhī Khóng-biō Koán-lí Úi-oân-hōe (臺北市孔廟管理委員會)
 • Pin-chòng Koán-lí Chhù (殯葬管理處)
 • Tâi-pak-chhī Kok-khu Hō͘-chèng Sū-bū-só͘ (臺北市各區戶政事務所)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Châi-chèng Kio̍k
 • Tâi-pak-chhī Sòe-koan Khe-teng Chhù (臺北市稅捐稽徵處)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kàu-io̍k Kio̍k
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kang-bū Kio̍k
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kang-bū Kio̍k Sin-kiàn Kang-têng Chhù (臺北市政府工務局新建工程處)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kang-bū Kio̍k Kong-hn̂g Lō͘-teng Kang-têng Koán-lí Chhù (臺北市政府工務局公園路燈工程管理處)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kang-bū Kio̍k Ōe-seng Hā-chúi-tō Kang-têng Chhù (臺北市政府工務局衛生下水道工程處)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kang-bū Kio̍k Chúi-lī Kang-têng Chhù (臺北市政府工務局水利工程處)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kang-bū Kio̍k Tāi-tē Kang-têng Chhù (臺北市政府工務局大地工程處)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Siā-hōe Kio̍k
 • Tâi-pak Chhī-li̍p Iông-bêng Kàu-ióng-īⁿ (臺北市立陽明教養院)
 • Tâi-pak-chhī Ka-têng Po̍k-le̍k kì Sèng-chhim-hāi Hông-tī Tiong-sim (臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心)
 • Tâi-pak Chhī-li̍p Hō-jiân Kèng-ló-īⁿ (臺北市立浩然敬老院)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kéng-chhat Kio̍k
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kéng-chhat Kio̍k kok Hun Kio̍k (臺北市警察局各分局)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kéng-chhat Kio̍k Kau-thong Kéng-chhat Tāi-tūi (臺北市警察局交通警察大隊)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kéng-chhat Kio̍k Hêng-sū Kéng-chhat Tāi-tūi (臺北市警察局刑事警察大隊)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kéng-chhat Kio̍k Pó-an Kéng-chhat Tāi-tūi (臺北市警察局保安警察大隊)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kéng-chhat Kio̍k Siàu-liân Kéng-chhat-tūi (臺北市警察局少年警察隊)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kéng-chhat Kio̍k Chia̍t-ūn Kéng-chhat-tūi (臺北市警察局捷運警察隊)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kéng-chhat Kio̍k Hū-iù Kéng-chhat-tūi (臺北市警察局婦幼警察隊)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kéng-chhat Kio̍k Thong-sìn Kéng-chhat-tūi (臺北市警察局通信警察隊)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Ōe-seng Kio̍k
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Khoân-kéng Pó-hō͘ Kio̍k
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Khoân-kéng Pó-hō͘ Kio̍k Ōe-seng Khe-cha Tāi-tūi (臺北市環境保護局衛生稽查大隊)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Khoân-kéng Pó-hō͘ Kio̍k Lāi-ô͘ Lap-sap Hûn-hòa-chhiúⁿ (臺北市環境保護局內湖垃圾焚化廠)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Khoân-kéng Pó-hō͘ Kio̍k Ba̍k-sa Lap-sap Hûn-hòa-chhiúⁿ (臺北市環境保護局木柵垃圾焚化廠)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Khoân-kéng Pó-hō͘ Kio̍k Pak-tâu Lap-sap Hûn-hòa-chhiúⁿ (臺北市環境保護局北投垃圾焚化廠)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Chia̍t-ūn Kang-têng Kio̍k
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kang-têng Kio̍k kok-khu Kang-têng Chhù (臺北市政府工程局各區工程處)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kang-têng Kio̍k Tiān-ki Hē-thóng Kang-têng Chhù (臺北市政府工程局機電系統工程處)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Kau-thong Kio̍k
 • Tâi-pak-chhī Kau-thong Koán-chè Kang-têng Chhù (臺北市交通管制工程處)
 • Tâi-pak-chhī Kau-thong Sū-kiāⁿ Chhâi-koat-só͘ (臺北市交通事件裁決所)
 • Tâi-pak-chhī Kong-kiōng Ūn-su Chhù (臺北市公共運輸處)
 • Tâi-pak-chhī Thêng-chhia Koán-lí Kang-têng Chhù (臺北市停車管理工程處)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú To͘-chhī Hoat-tián Kio̍k
 • Tâi-pak-chhī To͘-chhī Keng-sin Chhù (臺北市都市更新處)
 • Tâi-pak-chhī Kiàn-tio̍k Koán-lí Kang-têng Chhù (臺北市建築管理工程處)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Bûn-hòa Kio̍k
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Koan-kong Thoân-pò͘ Kio̍k
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Sán-gia̍p Hoat-tián Kio̍k
 • Tâi-pak-chhī Chhī-tiûⁿ Chhù (臺北市市場處)
 • Tâi-pak-chhī Siong-gia̍p Chhù (臺北市商業處)
 • Tâi-pak-chhī Tōng-bu̍t Pó-hō͘ Hông-e̍k Chhù (臺北市動物保護防疫處)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Tē-chèng Kio̍k
 • Tâi-pak-chhī Tē-chèng Sū-bū-só͘ (臺北市地政事務所)
 • Tâi-pak-chhī Chèng-hú Tē-chèng Kio̍k Thó͘-tē Khai-hoat Chóng-tūi (臺北市地政局土地開發總隊)
Tâi-pak-chhī Chèng-hú Lô-tōng Kio̍k
 • Tâi-pak-chhī Chiū-gia̍p Ho̍k-bū Chhù (臺北市就業服務處)
 • Tâi-pak-chhī Lô-tōng-le̍k Tiông-kiàn Ūn-iōng Chhù (臺北市勞動力重建運用處)
 • Tâi-pak-chhī Lô-tōng Kiám-cha Chhù (臺北市勞動檢查處)
 • Tâi-pak-chhī Chit-lêng Hoat-tián Ha̍k-īⁿ (臺北市職能發展學院)

Khu-kong-só͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ha̍k-hāu kap iù-tī-hn̂g[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tâi-pak-chhī lóng-chóng siat-iú 236-keng kok-kip ha̍k-hāu chham 14-keng iù-tī-hn̂g.

 • Tâi-pak chhī-li̍p iù-jî-hn̂g (臺北市立幼兒園): 14-keng
 • Tâi-pak chhī-li̍p kok-bîn sió-ha̍k (臺北市立國民小學): 140-keng
 • Tâi-pak chhī-li̍p kok-bîn tiong-ha̍k (臺北市立國民中學): 59-keng
 • Tâi-pak chhī-li̍p ko-kip tiong-ha̍k (臺北市立高級中學): 26-keng
 • Tâi-pak chhī-li̍p chit-gia̍p ha̍k-hāu (臺北市立職業學校): 7-keng
 • Tâi-pak-chhī kok te̍k-sû kàu-io̍k ha̍k-hāu (臺北市各特殊教育學校): 4-keng
 • Tâi-pak Chhī-li̍p Tāi-ha̍k (臺北市立大學)

Chhī-êng sū-gia̍p ki-kò͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kong-hoat cho͘-chit
 • Tâi-pak Chū-lâi-chúi Sū-gia̍p Chhù Kang-têng Chóng-tūi (臺北自來水事業處工程總隊)
 • Tâi-pak-chhī Tōng-sán Chit-chià Chhù (臺北市動產質借處)
Su hoat-jîn

Le̍k-jīm chhī-tiúⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Tâi-pak-chhī Chhī-tiúⁿ

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "City Government Structure". Taipei City Government. 13 May 2014 khòaⁿ--ê. 

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tâi-pak-chhī Chèng-hú