Tâi-pak Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Tâi-pak Êng-chóng

Tâi-pak Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ (臺北榮民總病院), kán-chheng Tâi-pak Êng-chóng (臺北榮總) ia̍h Pak-êng (北榮), sī chi̍t keng tī Tâi-oân Tâi-pak-chhī Pak-tâu-khu Chio̍h-pâi-á ê kong-li̍p pēⁿ-īⁿ. Ti̍t-sio̍k Kok-kun Thè-tû-ia̍h Koaⁿ-peng Hú-tō Úi-oân-hōe koán-hat, ē-kha ū So͘-ò, Îⁿ-soaⁿ, Thô-hn̂g, Sin-tek, Gio̍k-lí, Hōng-lîm kap Tâi-tang téng 7 keng êng-bîn pēⁿ-īⁿ hun-īⁿ. Tâi-pak Êng-chóng ê keh-piah sī Kok-li̍p Iông-bêng Tāi-ha̍k, siang-hong tī i-ha̍k kàu-io̍k kap gián-kiù hong-bīn ū bi̍t-chhiat óng-lâi, koh ū kiōng-cho͘ "Êng-Iông thoân-tūi" (榮陽團隊), siāng-kài ū-miâ ê gián-kiù sêng-kó sī oân-sêng liáu jîn-lūi tē-sì hō jiám-sek-thé chheng-bān kiⁿ-ki tēng-sū ê tiōng-tāi kang-têng, mā sêng-kong oân-sêng choân sè-kài siú-chhù ê lêng-chi ki-in-thé tēng-sū.

Tī Tâi-oân ê i-liâu ōe-seng thé-chè tiong, Tâi-pak Êng-chóng hām Tâi-tiong Êng-chóng kap Ko-hiông Êng-chóng lóng sī chòe-ko téng-kip ê i-ha̍k tiong-sim. Tâi-pak Êng-chóng Tiong-chèng-lâu koân 23 chân, sī Chio̍h-pâi-á tē-khu ê tē-piau chi it.