跳至內容

Tâi-tiong Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tâi-tiong Êng-chóng

Tâi-tiong Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ (臺中榮民總醫院), kán-chheng Tâi-tiong Êng-chóng (臺中榮總) ia̍h Tiong-êng (中榮) sī chi̍t keng tī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī Sai-tūn-khu Tōa-tō͘ Tāi-tē téng ê i-ha̍k tiong-sim téng-kip ê kong-li̍p pēⁿ-īⁿ, lē-sio̍k Thè-hú-hōe, keng cho͘-chit kái-chō āu chiâⁿ-chò 3 keng êng-bîn pēⁿ-īⁿ chi it. Tâi-tiong Êng-chóng ē-kha ū Ka-gī, Oan-kiô kap Po͘-lí téng 3 keng hun-īⁿ. Tī 1982 nî sêng-li̍p, goân-té sī Tâi-pak Êng-bîn Chóng Pēⁿ-īⁿ Tâi-tiong Hun-īⁿ, āu-lâi tī 1988 nî to̍k-li̍p chhut-lâi.