跳至內容

Tē-sì Kiōng-hô-kok (Tāi-hân Bîn-kok)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tē-sì Kiōng-hô-kok (第四共和國) sī 1972 nî chì 1980 nî chi-kan thóng-tī Tāi-hân Bîn-kok ê chèng-hú. Sî-jīm Hân-kok chóng-thóng ê Phok Chèng-hi tī 1971 nî tē-3 pái tòng-soán chóng-thóng liáu-āu, tī 1972 nî chài-chhù hoat-tōng kun-sū chèng-piàn kái-sàn kok-hōe, si̍t-hêng Î-sin Hiàn-hoat, kiàn-li̍p Tē-4 Kiōng-hô-kok, chóng-thóng kap saⁿ hun-chi it ê kok-hōe gī-oân iû Thóng-it Chú-thé Kok-bîn Hōe-gī (統一主體國民會議) soán-kí-thoân sán-seng, kāng-sî hùi-tû chóng-thóng liân-jīm ê hān-chè. Phok Chèng-hi thàu-kòe Î-sin Hiàn-hoat, hō͘ kak-kī chiâⁿ-chò chiong-sin chóng-thóng, choân-bīn si̍t-si kap ka-kiông to̍k-chhâi thóng-tī.

1979 nî 10 goe̍h 26 hō, Phok Chèng-hi pī àm-sat sin-bông, kiat-sok i 18 tang ê to̍k-chhâi thóng-tī, sî-jīm chóng-lí Chhui Kui-hā kè-jīm chóng-thóng, bô-gōa-kú lio̍k-kun siáu-chiòng Choân Tó͘-hoàn tī 12 goe̍h 12 hō hoat-tōng 12·12 kun-sū poān-loān, chiáng-ak kok-ka ê kun-chèng tāi-koân, lo̍h-bóe hoeh-chho tìn-ap Kong-chiu sū-kiāⁿ, chóng-thóng Chhui Kui-hā pī pek lo̍h-tâi, Hân-kok chìn-ji̍p Tē-5 Kiōng-hô-kok sî-kî, Choân Tó͘-hoàn tián-khui kīn-oá 8 tang ê to̍k-chhâi thóng-tī.