"Hàn-gí Pheng-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
Piau-kì siaⁿ-tiāu kì-hō ê kui-chek ē-sài chéng-lí chò:
 
#Nā ū ''a'' ia̍h ''e'' chāi im-chat lāi, tio̍h piau tī in téng-bīn.
#Nā chhut-hiān ou, piau tī o téng-bīn.
#Nā m̄-sí í-siōng nn̄g khoán chêng-hêng, sī piau tī tē-2-ê ūn-bó.
 
== Chham-khó chu-liāu ==

Sûn-lám me-niú