"Choán-siá (giân-gí-ha̍k)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
== Siong-koan ==
* [[Choán-jī]] (''transliteration''), bô khó-lū ho͘-im ê bûn-jī tit-chiap tùi ōaⁿ.
* [[Im-e̍k]], chhiam-khó he̍k-chiá sī giâm-keh kun-kù ho͘-im ê [[tan-gí]] hoan-e̍k, choán-siá sī kî-tiong chi̍t khoán hong-hoat.
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú