"Ka-lí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
*[[Ka-lí (liāu-lí)]], liāu-lí hong-sek
*[[Ka-lí (hòa-ha̍k gôan-sò͘)]] (加里), koh hō-chò ''Kalium'', Phok-tah-só͘-bú (剥荅叟母), i ê goân-chú-hoan sī 19, hoà-ha̍k hû-hō sī K.
{{DisambigKhu-pia̍t}}
1,233

次編輯

Sûn-lám me-niú