"Iōng-chiá:A-lú-mih" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
|}
 
Góa ū pún wiki ''bureaucrat'' kap ''sysop'' kong-lêng ê chhau-chok khoân-hān, thang chhù-lí chi̍t kóa su-iàu chia kong-lêng ê tāi-chì.
Góa sī chia ê koán-lí-goân chi it / I'm an administrator for this wiki project.
 
== Bot account ==

Sûn-lám me-niú