"Chhâ-siâⁿ-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
[[File:Tshâsàng - Chhâsiâⁿ - (Checheng, Pingtung County).svg|thumb|Chhia-siâⁿ-hiong]]
'''Chhâ-siâⁿ-hiong''' (柴城-), chiàu koaⁿ-tēng hō-miâ ê Hàn-jī tha̍k '''Chhia-siâⁿ-hiong''' (車城-), sī [[Tâi-oân]] [[Pîn-tong-koān]] ê 1-ê [[hiong]].
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú