"Iū-phài" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
 
'''Iū-phài''' ia̍h-sī '''iū-e̍k''', sī [[chèng-tī]]-siōng chú-iàu khah chi-chhî siú-hō͘ thôan-thóng kè-ta̍t kap [[kôan-ui]], [[keng-chè]]-siōng chú-tiuⁿ [[chū-iû keng-chè]] ê chi̍t-khoán li̍p-tiûⁿ.
 
hiānkin- ê chèng-tī ê sè-bīn tang-tiong, iū-phài it-poaⁿ sī kóng kok-chióng hóan-tùi [[kiōng-sán-chú-gī]] kap [[siā-hōe-chú-gī]], chù-tiōng [[bîn-cho̍k-chú-gī]] kap thôan-thóng ê li̍p-tiûⁿ, chhin-chhiūⁿ [[pó-siú-chú-gī]] kap [[chu-pún-chú-gī]] téng-téng. Tī [[chèng-tī kngsek-phólia̍t]] lāi-bīn koh-ū [[tiong iū-phài]] kap [[ke̍khn̄g iū-phài]].
 
== Gí-goân ==
匿名使用者

Sûn-lám me-niú