"Kau-phòe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
植物, 細菌也交配
無編輯摘要
(植物, 細菌也交配)
[[Image:Anthomyiidae sp. 1 (aka).jpg|thumb|right|[[Hō·-sîn]] teh kau-phòe.]]
 
'''Kau-phòe''' (交配) sī [[lâng]] ia̍h [[tōngseng-bu̍t]] ūi-tio̍h seⁿ-thôaⁿ chò ê tāi-chì. (Tsāi-tōe ê Bân-lâm-gú kóng-tsòe '''sio-kàn''' (Chiang-chiu), '''saⁿ-sái''' (Tsoân-chiu), '''saⁿ-kho·''' (Tâng-oaⁿ).) Lâng ê kau-phòe hō-chò '''[[sèng-kau]]''' (性交), '''kiâⁿ-pâng''' (行房). Ū ê tōng-bu̍t (chhin-chhiūⁿ [[hî]]) kiâⁿ thé-gōa (tī [[sin-khu]] gōa-kháu) kau-phòe; ū ê (chhin-chhiūⁿ lâng kap [[chhī-leng tōng-bu̍t]]) kiâⁿ thé-lāi (tī [[sin-khu]] lāi-té) kau-phòe. Tī thé-lāi kau-phòe ê sî, [[kang]]/[[cha-po͘]] ê tōng-bu̍t kā [[im-keng]] chhah tī [[bú]]/[[cha-bó͘]] ê [[im-tō]] lāi-té, kā [[siâu]] chù--ji̍p-khì. [[Siâu]] kàu [[nn̄g]] hia, hō͘ nn̄g [[siū-hêng]] khai-sí chò-sêng āu chi̍t tāi.
 
{{stub}}

Sûn-lám me-niú