"Lâm-sek" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
}}
 
'''Lâm-sek'''<ref name="Macgowan1883">{{cite dictionary|titlesection=Colours: |title=Blue |dictionary=English and Chinese dictionary of the Amoy dialect|author=John Macgowan|year=1883|url=https://archive.org/stream/cu31924023550878#page/n85|quote=藍色 lâm-sek}}</ref> sī [[khoàⁿ-ū-kng]] [[pho-tn̂g]] iok-liōng 420-490 [[nm]] hiah-ê [[sek-chúi]], mā hō chò '''nâ-sek'''. Lâm-sek sī [[RGB]] hē-thóng 3 chióng [[chho͘-kip sek-chúi]] lāi-té ê 1 chióng. Lâm-sek khah àm--koá tō sī [[khóng-sek]].
 
== Chham-khó ==

Sûn-lám me-niú