"Go-Sirakawa Thian-hông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
無編輯摘要
 
{{Infobox royalty
[[File:Emperor Goshirakawa.jpg|thumb|right|200px|Go-Sirakawa Thian-hông]]
|name = Go-Sirakawa Thian-hông<br>{{nobold|{{lang|ja|後白河天皇}}}}
|image = Emperor Go-Shirakawa2.jpg
|caption =
|succession = [[Ji̍t-pún]] [[Thian-hông]]
|reign = 1155 nî – 1158 nî
|cor-type =
|coronation =
|predecessor = [[Konoe Thian-hông]]
|pre-type =
|suc-type =
|successor = [[Nizyô Thian-hông]]
|era name =
|era dates =
|reg-type =
|regent =
|spouse =
|issue-link =
|issue =
|full name = Masahito ({{lang|ja|雅仁}})
|posthumous name = Go-Sirakawa Thian-hông
|house =
|father =
|mother =
|birth_date = {{birth date|1127|10|18}}
|birth_place =
|death_date = {{death date and age|1192|4|26|1127|10|18}}
|death_place =
|religion =
|signature =
}}
'''Go-Sirakawa Thian-hông''' (後白河天皇, {{bd|1127 nî|10 goe̍h 18 ji̍t|1192 nî|4 goe̍h 26 ji̍t}}) sī [[Ji̍t-pún]] tē 77 tāi [[thian-hông]], [[1115 nî]] kàu [[1158 nî]] chāi-ūi.
 
{{Le̍k-tāi thian-hông}}
{{Lektai Thianhong}}
{{Authority control}}
[[Category:Ji̍t-pún thian-hông]]
15,230

次編輯

Sûn-lám me-niú