Thian-hông lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Le̍k-tāi Thian-hông (天皇) lia̍t-toaⁿ.

Lia̍t-piáu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kiok-hoe-kî.
Thian-hông-kî.
Thian-hông Hông-ku.
tāi miâ Hàn-jī Hō-ló-im chāi-ūi
thôan-soat sî-tāi
1 Zinmu Thian-hông 神武天皇 Sîn-bú Thian-hông BC 660 - BC 585
2 Suizei Thian-hông 綏靖天皇 Sui-chēng Thian-hông BC 581 - BC 549
3 Annei Thian-hông 安寧天皇 An-lêng Thian-hông BC 549 - BC 511
4 Itoku Thian-hông 懿徳天皇 Ì-tek Thian-hông BC 510 - BC 476
5 Kôsyô Thian-hông 孝昭天皇 Hàu-chiau Thian-hông BC 475 - BC 393
6 Kôan Thian-hông 孝安天皇 Hàu-an Thian-hông BC 392 - BC 291
7 Kôrei Thian-hông 孝霊天皇 Hàu-lêng Thian-hông BC 290 - BC 215
8 Kôgen Thian-hông 孝元天皇 Hàu-goân Thian-hông BC 214 - BC 158
9 Kaika Thian-hông 開化天皇 Khai-hoà Thian-hông BC 157 - BC 98
10 Suzin Thian-hông 崇神天皇 Chông-sîn Thian-hông BC 97 - BC 30
11 Suinin Thian-hông 垂仁天皇 Sûi-jîn Thian-hông BC 29 - AD 70
12 Keikô Thian-hông 景行天皇 Kéng-hêng Thian-hông 71 - 130
13 Seimu Thian-hông 成務天皇 Sêng-bū Thian-hông 131 - 191
14 Tyûai Thian-hông 仲哀天皇 Tiōng-ai Thian-hông 192 - 200
Zingû Hông-hō͘ 神功皇后 Sîn-kong Hông-hō͘ 201 - 269
Kó͘-hûn sî-tāi
15 Ôzin Thian-hông 応神天皇 Èng-sîn Thian-hông 270 - 310
16 Nintoku Thian-hông 仁徳天皇 Jîn-tek Thian-hông 313 - 399
17 Rityû Thian-hông 履中天皇 Lí-tiong Thian-hông 400 - 405
18 Hanzei Thian-hông 反正天皇 Hoán-chèng Thian-hông 406-410
19 Ingyô Thian-hông 允恭天皇 Ín-kiong Thian-hông 411-453
20 Ankô Thian-hông 安康天皇 An-khong Thian-hông 453-456
21 Yûryaku Thian-hông 雄略天皇 Hiông-lio̍k Thian-hông 456-479
22 Seinei Thian-hông 清寧天皇 Chheng-lêng Thian-hông 480-484
23 Kenzô Thian-hông 顕宗天皇 Hián-chong Thian-hông 485-487
24 Ninken Thian-hông 仁賢天皇 Jîn-hiân Thian-hông 488-498
25 Buretu Thian-hông 武烈天皇 Bú-lia̍t Thian-hông 498-506
26 Keitai Thian-hông 継体天皇 Kè-thé Thian-hông 507-531
27 Ankan Thian-hông 安閑天皇 An-hân Thian-hông 531-535
28 Senka Thian-hông 宣化天皇 Soan-hoà Thian-hông 535-539
Asuka sî-tāi
29 Kinmei Thian-hông 欽明天皇 Khim-bêng Thian-hông 539-571
30 Bidatu Thian-hông 敏達天皇 Bín-ta̍t Thian-hông 572-585
31 Yômei Thian-hông 用明天皇 Iōng-bêng Thian-hông 585-587
32 Susyûn Thian-hông 崇峻天皇 Chông-chùn Thian-hông 587-592
33 Suiko Thian-hông 推古天皇 Thui-kó͘ Thian-hông 592-628
34 Zyomei Thian-hông 舒明天皇 Su-bêng Thian-hông 629-641
35 Kôgyoku Thian-hông 皇極天皇 Hông-ke̍k Thian-hông 642-645
36 Kôtoku Thian-hông 孝徳天皇 Hàu-tek Thian-hông 645-654
37 Saimei Thian-hông 斉明天皇 Chê-bêng Thian-hông 655-661
38 Tenzi Thian-hông 天智天皇 Thian-tì Thian-hông 661-672
39 Kôbun Thian-hông 弘文天皇 Hông-bûn Thian-hông 672
40 Tenmu Thian-hông 天武天皇 Thian-bú Thian-hông 672-686
41 Zitô Thian-hông 持統天皇 Chhî-thóng Thian-hông 686-697
42 Monmu Thian-hông 文武天皇 Bûn-bú Thian-hông 697-707
43 Genmei Thian-hông 元明天皇 Goân-bêng Thian-hông 707-715
Nara sî-tāi
44 Gensyô Thian-hông 元正天皇 Goân-chèng Thian-hông 715-724
45 Syômu Thian-hông 聖武天皇 Sèng-bú Thian-hông 724-749
46 Kôken Thian-hông 孝謙天皇 Hàu-khiam Thian-hông 749-758
47 Zyunnin Thian-hông 淳仁天皇 Sûn-jîn Thian-hông 758-764
48 Syôtoku Thian-hông 称徳天皇 Chheng-tek Thian-hông 764-770
49 Kônin Thian-hông 光仁天皇 Kong-jîn Thian-hông 770-781
Heian sî-tāi
50 Kanmu Thian-hông 桓武天皇 Hoân-bú Thian-hông 781-806
51 Heizei Thian-hông 平城天皇 Pêng-sêng Thian-hông 806-809
52 Saga Thian-hông 嵯峨天皇 Chô-gô Thian-hông 809-823
53 Zyunna Thian-hông 淳和天皇 Sûn-hô Thian-hông 823-833
54 Ninmyô Thian-hông 仁明天皇 Jîn-bêng Thian-hông 833-850
55 Montoku Thian-hông 文徳天皇 Bûn-tek Thian-hông 850-858
56 Seiwa Thian-hông 清和天皇 Chheng-hô Thian-hông 858-876
57 Yôzei Thian-hông 陽成天皇 Iông-sêng Thian-hông 876-884
58 Kôkô Thian-hông 光孝天皇 Kong-hàu Thian-hông 884-887
59 Uda Thian-hông 宇多天皇 Ú-to Thian-hông 887-897
60 Daigo Thian-hông 醍醐天皇 Tê-ô͘ Thian-hông 897-930
61 Suzaku Thian-hông 朱雀天皇 Chu-chhiok Thian-hông 930-946
62 Murakami Thian-hông 村上天皇 Chhun-siōng Thian-hông 946-967
63 Reizei Thian-hông 冷泉天皇 Léng-choân Thian-hông 967-969
64 En'yû Thian-hông 円融天皇 Oân-iông Thian-hông 969-984
65 Kazan Thian-hông 花山天皇 Hoa-san Thian-hông 984-986
66 Itizyô Thian-hông 一条天皇 It-tiâu Thian-hông 986-1011
67 Sanzyô Thian-hông 三条天皇 Sam-tiâu Thian-hông 1011-1016
68 Go-Itizyô Thian-hông 後一条天皇 Hō͘-it-tiâu Thian-hông 1016-1036
69 Go-Suzaku Thian-hông 後朱雀天皇 Hō͘-chu-chhiok Thian-hông 1036-1045
70 Go-Reizei Thian-hông 後冷泉天皇 Hō͘-léng-choân Thian-hông 1045-1068
71 Go-Sanzyô Thian-hông 後三条天皇 Hō͘-sam-tiâu Thian-hông 1068-1073
72 Sirakawa Thian-hông 白河天皇 Pe̍k-hô Thian-hông 1073-1086
73 Horikawa Thian-hông 堀河天皇 Khut-hô Thian-hông 1087-1107
74 Toba Thian-hông 鳥羽天皇 Niáu-ú Thian-hông 1107-1123
75 Sutoku Thian-hông 崇徳天皇 Chông-tek Thian-hông 1123-1142
76 Konoe Thian-hông 近衛天皇 Kīn-ōe Thian-hông 1142-1155
77 Go-Sirakawa Thian-hông 後白河天皇 Hō͘-pe̍k-hô Thian-hông 1155-1158
78 Nizyô Thian-hông 二条天皇 Jī-tiâu Thian-hông 1158-1165
79 Rokuzyô Thian-hông 六条天皇 Lio̍k-tiâu Thian-hông 1165-1168
80 Takakura Thian-hông 高倉天皇 Ko-chhong Thian-hông 1168-1180
81 Antoku Thian-hông 安徳天皇 An-tek Thian-hông 1180-1185
82 Go-Toba Thian-hông 後鳥羽天皇 Hō͘-niáu-ú Thian-hông 1185-1198
Kamakura sî-tāi
83 Tutimikado Thian-hông 土御門天皇 Thó͘-gū-bûn Thian-hông 1198-1210
84 Zyûntoku Thian-hông 順徳天皇 Sūn-tek Thian-hông 1210-1221
85 Tyûkyû Thian-hông 仲恭天皇 Tiōng-kiong Thian-hông 1221
86 Go-Horikawa Thian-hông 後堀河天皇 Hō͘-khut-hô Thian-hông 1221-1232
87 Sizyô Thian-hông 四条天皇 Sù-tiâu Thian-hông 1232-1242
88 Go-Saga Thian-hông 後嵯峨天皇 Hō͘-chô-gô Thian-hông 1242-1246
89 Go-Hukakusa Thian-hông 後深草天皇 Hō͘-chhim-chhó Thian-hông 1246-1260
90 Kameyama Thian-hông 亀山天皇 Kui-san Thian-hông 1260-1274
91 Go-Uda Thian-hông 後宇多天皇 Hō͘-ú-to Thian-hông 1274-1287
92 Husimi Thian-hông 伏見天皇 Ho̍k-kiàn Thian-hông 1287-1298
93 Go-Husimi Thian-hông 後伏見天皇 Hō͘-ho̍k-kiàn Thian-hông 1298-1301
94 Go-Nizyô Thian-hông 後二条天皇 Hō͘-jī-tiâu Thian-hông 1301-1308
95 Hanazono Thian-hông 花園天皇 Hoa-oân Thian-hông 1308-1318
96 Go-Daigo Thian-hông 後醍醐天皇 Hō͘-tê-ô͘ Thian-hông 1318-1339
Pak-tiâu
Kôgon Thian-hông 光厳天皇 Kong-giâm Thian-hông 1331-1333
Kômyô Thian-hông 光明天皇 Kong-bêng Thian-hông 1336-1348
Sukô Thian-hông 崇光天皇 Chông-kong Thian-hông 1348-1351
Go-Kôgon Thian-hông 後光厳天皇 Hō͘-Kong-giâm Thian-hông 1352-1371
Go-En'yû Thian-hông 後円融天皇 Hō͘-oân-iông Thian-hông 1371-1382
Go-Komatu Thian-hông 後小松天皇 Hō͘-sió-chhêng Thian-hông 1382-1392
Muromati sî-tāi
97 Go-Murakami Thian-hông 後村上天皇 Chhun-siōng Thian-hông 1339-1368
98 Tyôkei Thian-hông 長慶天皇 Tiông-khèng Thian-hông 1368-1383
99 Go-Kameyama Thian-hông 後亀山天皇 Kui-san Thian-hông 1383-1392
100 Go-Komatu Thian-hông 後小松天皇 Hō͘-sió-chhêng Thian-hông 1392-1412
101 Syôkô Thian-hông 称光天皇 Chheng-kong Thian-hông 1412-1428
102 Go-Hanazono Thian-hông 後花園天皇 Hō͘-hoa-oân Thian-hông 1428-1464
103 Go-Tutimikado Thian-hông 後土御門天皇 Hō͘-thó͘-gū-bûn Thian-hông 1464-1500
104 Go-Kasiwabara Thian-hông 後柏原天皇 Hō͘-pek-goân Thian-hông 1500-1526
105 Go-Nara Thian-hông 後奈良天皇 Hō͘-nāi-liông Thian-hông 1526-1557
106 Ôgimati Thian-hông 正親町天皇 Chèng-chheng-teng Thian-hông 1557-1586
107 Go-Yôzei Thian-hông 後陽成天皇 Hō͘-iông-sêng Thian-hông 1586-1611
Edo sî-tāi
108 Go-Mizunoo Thian-hông 後水尾天皇 Hō͘-súi-bóe Thian-hông 1611-1629
109 Meisyô Thian-hông 明正天皇 Bêng-chèng Thian-hông 1629-1643
110 Go-Kômyô Thian-hông 後光明天皇 Hō͘-kong-bêng Thian-hông 1643-1654
111 Go-Sai Thian-hông 後西天皇 Hō͘-se Thian-hông 1655-1663
112 Reigen Thian-hông 霊元天皇 Lêng-goân Thian-hông 1663-1687
113 Higasiyama Thian-hông 東山天皇 Tong-san Thian-hông 1687-1709
114 Nakamikado Thian-hông 中御門天皇 Tiong-gū-bûn Thian-hông 1709-1735
115 Sakuramati Thian-hông 桜町天皇 Eng-teng Thian-hông 1735-1747
116 Momozono Thian-hông 桃園天皇 Thô-oân Thian-hông 1747-1762
117 Go-Sakuramati Thian-hông 後桜町天皇 Hō͘-eng-teng Thian-hông 1762-1771
118 Go-Momozono Thian-hông 後桃園天皇 Hō͘-thô-oân Thian-hông 1771-1779
119 Kôkaku Thian-hông 光格天皇 Kong-kek Thian-hông 1780-1817
120 Ninkô Thian-hông 仁孝天皇 Jîn-hàu Thian-hông 1817-1846
121 Kômei Thian-hông 孝明天皇 Hàu-bêng Thian-hông 1846-1867
Hiān-tāi
122 Meizi Thian-hông 明治天皇 Bêng-tī Thian-hông 1867-1912
123 Taisyô Thian-hông 大正天皇 Tāi-chèng Thian-hông 1912-1926
124 Syôwa Thian-hông 昭和天皇 Chiau-hô Thian-hông 1926-1989
125 Akihito 明仁 1989-2019
126 Naruhito 2019-

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]