Thài-khong Kēng-cheng

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Thài-khong Kēng-cheng (Eng-gí: Space Race) sī chí 20 sè-kí sî-kî So͘-liân kap Bí-kok chi kan tī thài-khong khai-hoat lêng-le̍k ê kēng-cheng.