Thó-lūn:Kó͘-tián giân-gú

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

古典語言[kái goân-sí-bé]

古典語言是無受著別个語言的文學影響就有家己的文學的遐的語言,親像古早的漢語希臘語攏算是古典語言,有人共拉丁語嘛算是古典語言,毋過伊的文學有捌受著希臘文學影響。