Thiaⁿ-soeh

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Thiann Sueh (聽說; Hear Me) sī 2009 nî 8/28 tsiūnn-iòng ê Tâi-uân tiān-iánn, iû Tēnn Hun-hun (鄭芬芬) tō-ián, Phênn Û-àn (彭于晏) kah Tân Ì-hâm (陳意涵) tsú-ián. Thiann SuehTāi-pak-tshī tshī-tsìng-hú bûn-huà-kio̍k tsàn-tsōo, kā Tāi-pak thiann-tsiòng ò-ūn (台北聽障奧運) tòng-tsò sī tiān-iánn ê puē-kíng.

Kio̍k-tsîng[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Lîm Iang-iang (林秧秧) tiānn-tiānn tī iû-íng-tî pinn-á puê in é-káu a-tsé Lîm Sió-pîng (林小朋) liān-si̍p siû-tsuí, tsún-pī tsham-ka Thiann-tsiòng ò-ūn. N̂g Thian-khuah (黃天闊) pîng-siông-sî thè tshù-lāi sàng piān-tong, i bóo tsi̍t kang sàng piān-tong lâi iû-íng-tî, kah Iang-iang sio-tú si̍k-sāi, nn̄g lâng lóng tòng-tsò tuì-hong sī é-káu, sóo-í tsuân iōng tshiú-gí khai-káng. Suà--lo̍h-khì, Iang-iang siak tshia lê-tshân, Thian-khuah sàng i khì pēnn-īnn tī-liâu, sūn-suà kā Iang-iang thó MSN.

Thian-khuah siūnn beh tsè-tsō kìnn-bīn ê ki-huē, lóng ē ti̍k-pia̍t lâu tsi̍t ê piān-tong buaih bē, sīm-tsì ka-kī tsú "ài-sim piān-tong". Iang-iangke-á-lōo gē-jîn, siu-kang liáu-āu, nn̄g lâng tàu-tīn khì iā-tshī-á tsia̍h mī, tān-sī suah uī tio̍h siánn-lâng tshiánn ê būn-tê uan-ke. Koh tsin-tú-hó, ka-kī tī tshù hioh-khùn ê Sió-pîng in-uī m̄ tsai-iánn hué-sio-tshù, hì-kńg siū-siong sàng pēnn-īnn, khó-lîng bô-huat-tōo tsham-ka pí-sài.

Tsū-tsiông uan-ke liáu-āu, Thian-khuah tō bô koh kìnn kuè Iang-iang. Thian-khuah uī tio̍h beh kah Iang-iang hô-hó, bé po-lê tsuí-tsiáu ê ti-kong sàng Iang-iang, sīm-tsì pān tshiū-á kàu Iang-iang in tau mn̂g-kha-kháu tshuē i, m̄-koh iu-guân bô-lōo-īng. Thian-khuah tsin siong-sim. Sió-pîng kiò Iang-iang m̄-thang uī i lâi hòng-khì kám-tsîng. Iang-iang kā tsînn thê khì Thian-khuah in tau hîng i, Thian-khuah mn̄g in pē-bú kám iông-ún i hām é-káu tsò-hué, in pē-bú tah-ìng, Thian-khuah suî khì iû-íng-tî tàm Iang-iang kha-tsiah-phiann āu kóng tshut i sim-tiong ê ì-ài, Iang-iang tsiah huat-hiān Thian-khuah m̄ sī é-káu. Keh-tńg-kang, Thian-khuah kah in pē-bú iā tsiah huat-hiān.

Ián-uân kah Jîn-bu̍t[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Kì-lo̍k[siu-kái | kái goân-sú-bé]