Thiok-bo̍k-gia̍p

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Bí-kok Colorado ê tōa-hêng leng-gû thiok-bo̍k-tiûⁿ

Thiok-bo̍k-gia̍p (畜牧業) sī hoân-si̍t ia̍h chhī-ióng lio̍k-tē tōng-bu̍t kap chiau-á-lūi ê sán-gia̍p. Thiok-bo̍k-gia̍p it-poaⁿ bô pau-hâm chúi-sán ióng-si̍t. Thiok-bo̍k-gia̍p sō jîn-lūi seng-sán tiong siāng kó͘-chá ê hong-sek chi-it. Bo̍k-chiân, tī sè-kài kok-tē ê chē-chē tāi-ha̍k tiong, lóng ū koan-î thiok-bo̍k ê ha̍k-kho. Jîn-lūi chìn-hêng thiok-bo̍k ê bo̍k-tek chú-iàu sī beh ùi tōng-bu̍t ê sin-khu téng tit-tio̍h si̍t-bu̍t, phôe-mn̂g téng goân-châi-liāu, mā ū ūi-tio̍h beh pó-hō͘ chi̍t-kóa pin-lîm bia̍t-choa̍t ê tōng-bu̍t chéng-kûn só͘ chìn-hêng thiok-bo̍k ê lē.