Tiâu-sián Ji̍t-pún sî-tāi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tiâu-sián
朝鮮
1910 nî–1945 nî
Tiâu-sián Ji̍t-pún sî-tāi kî-á
Ji̍t-pún ê kok-kî
Tiâu-sián Ji̍t-pún sî-tāi Chóng-tok-hú ê ìn-á
Chóng-tok-hú ê ìn-á
Chu-kù: 內鮮一體 一視同仁
"Loē Sián it-thé, it-sī-tông-jîn"
Kok-koa: 君が代
"Kun chi Tāi"
Tē-ūi Tāi Ji̍t-pún Tè-kok ê si̍t-bîn-tē
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Keizyô (kin-á-ji̍t Seoul)
Koaⁿ-hong gí-giân Ji̍t-pún-gí, Tiâu-sián-gí
Chèng-hú Kun-chú li̍p-hiàn
Ji̍t-pún Thian-hông  
• 1910–1912
Bêng-tī Thian-hông
• 1912–1926
Tāi-chèng Thian-hông
• 1926–1945
Chiau-hô Thian-hông
Tiâu-sián Chóng-tok  
• 1910–1916 (choè-chá)
Terauti Masatake
• 1944–1945 (choè-āu)
Abe Nobuyuki
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1910 nî
• Pang-hoāi
1945 nî
Hoè-pè Tiâu-sián Gîn-hâng-koàn [en]
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Tāi-hân Tè-kok
Tiâu-sián Jîn-bîn Kiōng-hô-kok
So͘-liân Bîn-chèng-thiaⁿ
Tī Tiâu-sián Bí-kok Kun-chèng-thiaⁿ
Taⁿ siok-tī  Tāi-hân Bîn-kok
 Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok

Tiâu-sián Ji̍t-pún sî-tāi (朝鮮日本時代), iā hō-chò E-chèng sî-tāi (倭政時代, Hân-kok-gí: 왜정시대), Ji̍t-tè kiông-chiàm-kî (日帝强佔期, 일제 강점기), Ji̍t-pún thóng-tī-kî (日本統治期, 일본 통치기) he̍k-chiá Ji̍t-tè àm-hek-kî (日帝暗黑期, 일제암흑기), Ji̍t-pún léng Tiâu-sián (日本領朝鮮) téng-téng, sī 1910 nî 8 goe̍h 29 ji̍t chì 1945 nî 8 goe̍h 15 ji̍t, Tāi-ji̍t-pún Tè-kok tùi Tiâu-sián Poàn-tó chìn-hêng thóng-tī ê sî-kî. 1910 nî, Tāi-hân Tè-kok chóng-lí Yi Wan-yong chham Tāi-ji̍t-pún Tè-kok tāi-piáu Terauti Masatake chhiam-tēng Ji̍t-Hân Pèng-ha̍p Tiâu-iok. Tāi-hân Tè-kok chèng-sek bia̍t-bông, Tiâu-sián Poàn-tó pèng-ji̍p Tāi-ji̍t-pún Tè-kok, chiâⁿ-chò Jit-pún ê si̍t-bîn-tē. Tiâu-sián Chóng-tok-hú siat-li̍p tī Keng-sêng-hú, ah Tāi-hân Bîn-kok Lîm-sî Chèng-hú1919 nîTiong-kok ê Siōng-hái sêng-li̍p.