Tiong-iong Chêng-pò Kio̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Tiong-iong Chêng-pò-kio̍k choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

Tiong-iong Chêng-pò-kio̍k (中央情報局, Eng-gí: Central Intelligence Agency), kán-chheng Tiong-chêng-kio̍k (中情局, CIA), i sī Bí-kok tē-it tōa ê chêng-pó ki-kò͘.

CIA chip-hêng ê jīm-bū[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-chêng-kio̍k ê chú-iàu jīm-bū sī kong-khai he̍k-chiá pì-bi̍t teh siu-chi̍p, hun-sek 1-kóa-á kok-gōa ê chêng-pò kah sìn-sit, chia-ê chêng-pò chú-iàu khan-sia̍p tio̍h gōa-kok ê chèng-hú ki-kò·, kong-si, kò-jîn. Tiong-chêng-kio̍k só· siu-chi̍p--ê chú-iàu sī chèng-tī, bûn-hòa, kho-ki chit-kóa hong-bīn ê chêng-pò. Thong-kòe siu-chi̍p chêng-pò liáu-āu, koh ē-tàng chi-ōan a̍h-sī hia̍p-tiâu Bí-kok kok-lāi kî-thaⁿ ê chêng-pò ki-kò·. Tiong-chêng-kio̍k chóng-sī ài chiong siu-chi̍p tio̍h ê chêng-pò hōe-pò hō· Bi-kok chèng-hú kok pō·-bûn.

Tû-liáu siu-chi̍p chêng-pò, Tiong-chêng-kok mā hū-chek kóan-lí Bí-kok tōa-liōng ê kun-su siat-pī. Tī léng-chiàn kî-kan, chià-ê kun-su siat-pī chú-iàu ê hāu-lêng to̍h-sī beh iōng-lâi thui-hoan 1-kóa-á gōa-kok ê chèng-hú, phì-jû-kóng Chêng-So·-liân, i-ki̍p 1-kóa-á tùi Bí-kok lī-ek hêng-sêng ui-hia̍p ê hóan-túi-chiá, khó-pí-kóng chhan-chhiūⁿ Guatemala ê Arbenz kah Chile ê Allende.

Tiong-chêng-kio̍k ôan-á sî-siông teh chò 1-kóa-á àm-sat ê o̍ah-tōng, chú-iàu sī àm-sat te̍k-kok ê kok-ka léng-tō-lâng, put-jī-kò chin-chió ū sêng-kong.

Cho·-chit[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Tiong-iong Chêng-pò-kio̍k ê kio̍k-tiúⁿ, sī iû Bí-kok chóng-thóng ti̍t-chiap jīm-bēng. Kio̍k-tiúⁿ siâng-sî koh ài kiam chò chóng-thóng kah Kok-hōe ê ko-kip chêng-pò kò·-būn.
  • Tiong-chêng-kio̍k ê cho·-chit pō·-bûn pau-koat : Hêng-tōng-si, Chêng-pò·-si, Kho-ki-si, Hêng-chèng Kóan-li Kah Hō·-khîn-si, Kè-ōe(ōa) Kah Hia̍p-tiāu-pō·.

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]