Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Flag of Indonesia.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 450 × 300 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:215位元組)

Khài-iàu

Soat-bêng

印尼國旗

日期
Chhut-chhù
  • statute: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 (Wikisource
  • PDF)
Chok-chiá 素描: User:SKopp
用色
     Âng-sek rendered as RGB 255 000 000
     Pe̍h-sek rendered as RGB 255 255 255
SVG 開發
Notepad icon wide.svg
矢量圖形使用文字編輯器創作.
為本圖片加上外框十分容易
:
Flag of Indonesia.svg
[[File:Flag of Indonesia.svg|border|96px]]

Siū-khoân

Public domain 由於本圖像只屬於簡單的幾何圖形,而構成其形狀的資訊皆屬公有財產和不存在原始創作人,因此著作權不適用於此並歸公有領域所有。
Heptagon
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

印尼國旗

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2017-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài) 10:292017-nî 7-goe̍h 2-ji̍t (Lé-pài) 10:29版本的細圖450 × 300(215位元組)Hddty.see talkpage
2015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 15:352015-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 15:35版本的細圖450 × 300(218位元組)CemDemirkartalSimplified
2011-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 09:272011-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 09:27版本的細圖1,200 × 800(243位元組)おれReverted to version as of 07:19, 18 April 2010
2011-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 09:262011-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài 5) 09:26版本的細圖1,200 × 800(243位元組)おれReverted to version as of 07:19, 18 April 2010
2011-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài 6) 09:052011-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài 6) 09:05版本的細圖1,200 × 800(234位元組)Zscout370http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/lamanv4/sites/default/files/UU_2009_24.pdf demands for the colors, when used online, to be 255-0-0.
2010-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 07:192010-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 07:19版本的細圖1,200 × 800(243位元組)Zscout370Increase basic size
2007-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài 3) 08:062007-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài 3) 08:06版本的細圖600 × 400(233位元組)FibonacciSimplified code.
2005-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài 2) 07:472005-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài 2) 07:47版本的細圖600 × 400(481位元組)Gabbecleaned up SVG
2005-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài 3) 04:592005-nî 9-goe̍h 28-ji̍t (Pài 3) 04:59版本的細圖450 × 300(1 KB)SKoppThe flag of Indonesia. Source: Drawn by User:SKopp {{Template:Insignia}} Category:Flags of Indonesia

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料