Ē-mn̂g Tāi-ha̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ē-mn̂g Tāi-ha̍k
厦门大学
Hāu-hùn 自强不息 止于至善
Hāu-hùn
hoan-e̍k
Chū kiông put sek, chí û chì siān
Lūi-pia̍t kong-li̍p
Khí-chō 1921 nî;​ 103 nî í-chêng​ (1921)
Só͘-chāi
Liân-bêng GU8
Bāng-chām www.xmu.edu.cn

Ē-mn̂g Tāi-ha̍k (廈門大學, Ē-mn̂g-oē: Ē-mn̂g Toā-o̍h), kán-chheng "Hā-tāi" (廈大), Tiong-kok Kàu-io̍k-pō͘ ti̍t-sio̍k (直屬) ê tiōng-tiám chong-ha̍p-sèng tāi-ha̍k.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ē-mn̂g Tāi-ha̍k sī ài-kok Hôa-kiâu Tân Kah-kiⁿ sian-siⁿ tī 1921 nî pān--ê, sī Tiong-kok kūn-tāi-sú siōng tē-it keng Hôa-kiâu pān--ê tāi-ha̍k. Bo̍k-chiân Ē-mn̂g Tāi-ha̍k mā-sī Tiong-kok chiòng keng-chè te̍k-khu tang-tiong, to̍k-to̍k chi̍t-keng sio̍k-î Kàu-io̍k-pō͘ ti̍t-chiap kóan-lí ê chong-ha̍p-sèng tāi-ha̍k, siâng-sî, iū koh sī kok-ka "211 kang-thêng" kah "985 kang-thêng" tiōng-tiám kiàn-siat ê tē-it phoe ko chúi-pîⁿ ê tāi-ha̍k chit-it.

Ē-mn̂g Tāi-ha̍k sian-āu chhiâⁿ-iúⁿ liáu 12 bān gōa pún-kho-seng kah sek-sū-seng (chia̍t-chí 2004 nî). Che í-gōa, bat tiàm Ē-mn̂g Tāi-ha̍k ha̍p-si̍p kòe, kang-chok kòe ê Tiong-kok lióng-īⁿ (Tiong-kok Kho-ha̍k-īⁿ, Tiong-kok Kang-thêng-īⁿ) ê īⁿ-sū chhiau-kè 50 lâng.

Hāu-hn̂g ê khôan-kéng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ē-mn̂g Tāi-ha̍k hāu-hn̂g pun-chòe "pún-pō͘, Chiang-chiu hāu-khu, Chi̍p-bí hāu-khu" saⁿ pō͘-hūn. Pún-pō͘ tiàm tī Ē-mn̂g-tó sai-lâm-pō͘ ê hái-piⁿ-á, chiàm-tē beh kàu 2500 bó͘. Chiang-chiu hāu-khu tiàm-leh Ē-mn̂g-tó tùi-bīn ê tāi-lio̍k, iā-to̍h-sī Liông-hái-chhī ê Káng-bé-tìn (港尾鎮), kah Ē-mn̂g-tó keh-hái-sio-khòaⁿ, Chiang-chiu hāu-khu chiàm-tōe bīn-chek 2568 bó͘. Chi̍p-bí hāu-khu tòa leh Ē-mn̂g Chi̍p-bí bûn-kàu-khu, chiàm-tōe bīn-chek 3000 bó͘. Saⁿ-ê hāu-khu chôan-pō͘ óa-soaⁿ khò-hái, lóng tiàm leh kong-kéng iu-bí iū-koh tiām-chēng ê só͘-chāi, hāu-hn̂g ê kiàn-tiok hong-keh thàu-té ūn-iōng "Kah-kiⁿ hong-keh" (chham-khó Tân Kah-kiⁿ kah Chi̍p-bí-khu).

Ē-mn̂g Tāi-ha̍k Tô͘-su-kóan lóng-chóng ū chông-su 310 bān chheh, ha̍k-hāu gī-khì siat-pī chóng kè-ta̍t ta̍t-kàu 5 ek kho͘ (Jîn-bîn-pè). Ē-mn̂g Tāi-ha̍k hāu-hn̂g ko-sok sìn-sit bāng-lō͘ kiàn-siat, bô-lūn kui-bô͘ a̍h-sī tòng-chhù, lóng tī kok-lāi pâi thâu-chêng, taⁿ sī CERNET2 chú-iàu liân-chip-tiàm chit-it.

Ki-kò͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ē-mn̂g Tāi-ha̍k chit-chūn ū 1 ê gián-kiù-seng ha̍k-īⁿ kah 18 ê kî-thaⁿ ha̍k-īⁿ, lóng-chóng 43-ê hē kah 1 tōa phoe ê kho-gián ki-kò͘. Hiān-chú-sî, Ē-mn̂g Tāi-ha̍k í-keng sī 1 só͘ chong-ha̍p sèng-chit ê tāi-ha̍k, lūi-pia̍t pau-koah: jîn-bûn kho-ha̍k, siā-hōe kho-ha̍k, chū-jiân kho-ha̍k, kang-thêng kah ki-su̍t kho-ha̍k, kóan-lí kho-ha̍k, gē-su̍t kàu-io̍k kho-ha̍k, i-ha̍k kho-ha̍k téng-téng, kho-lūi si̍t-chāi chiâⁿ chiâu-chn̂g (chiâu-chôan).

Ē-mn̂g Tāi-ha̍k lāi-té ê gián-kiù-īⁿ, tiong-sim, só͘, sek, lóng-chóng ū 80-ê, kî-tiong kok-ka tiōng-tiám si̍t-giām-sek 1 keng, kok-ka choan-gia̍p si̍t-giām-sek 1 keng, Kàu-io̍k-pō͘ tiōng-tiám si̍t-giām-sek 3 keng, Hok-kiàn-séng tiōng-tiám si̍t-gia̍p-sek 1 keng, Hok-kiàn-séng kang-thêng ki-su̍t giám-kiù tiong-sim 1 chō, Hok-kiàn-séng giám-kiù tiong-sim 1 chō, Kok-ka bûn-kho tiōng-tiám gián-kiù ki-tē 5 ê.

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]