Bân-lâm-gú chhut-pán-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Che sī chi̍t-ê koan-î Bân-lâm-gú chhut-pán-bu̍t ê lia̍t-toaⁿ.

Lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chheh-miâ Chok-chiá Nî-tāi Bûn-jī Kán-kài
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī
Sam-jū-keng Sin-choān Pe̍k-oā Chù-kái 三字經新纂白話註解 Î Jiâu-lí 1894 nî Hàn-jī, Pe̍h-ōe-jī Sam-jū-keng ê Bân-lâm-gú Pe̍h-ōe-jī chù-kái
Pit-soàn ê Chho͘-ha̍k 筆算个初學 Gê Ûi-lîm 1897 nî Pe̍h-ōe-jī Sò͘-ha̍k khò-pún
Eng-Hoâ Kháu-châi-chi̍p 英華口才集 John Macgowan 1898 nî Hàn-jī, Pe̍h-ōe-jī, Eng-bûn Ē-mn̂g pe̍h-ōe kàu-châi
Sin-thé-lí 身體理 m̄-chai 1907 nî Pe̍h-ōe-jī I-ha̍k kàu-kho-su
Iù-tī Khò-pún 幼稚課本 m̄-chai 1920 nî Pe̍h-ōe-jī
Tē-lí Kàu-kho-su 地理教科書 m̄-chai 1920 nî-tāi Pe̍h-ōe-jī, Hàn-jī Lóng-chóng ū 4-koàn
Kok-gú Tùi-e̍k Tâi-gú Tāi-sêng 國語對譯臺語大成 Lâu Khek-bêng 1923 nî Hàn-jī, Khá-nah Tâi-gí kàu-châi, Tâi-pak Sin-ko-tông chhut-pán
Kàu-kho Tek-iàu Tâi-oân-gú Sok-siu 教科摘要臺灣語速修 Lâu Khek-bêng 1925 nî Hàn-jī, Khá-nah Tâi-gí kàu-châi, Tâi-pak Sin-ko-tông chhut-pán
Si̍t-gia̍p Kàu-kho Tâi-oân-gú ki̍p Su-hān-bûn 實業教科臺灣語及書翰文 Lâu Khek-bêng 1925 nî Hàn-jī, Khá-nah Tâi-gí kàu-châi, Tâi-pak Sin-ko-tông chhut-pán
Lô-Hoâ Kái-chō Thóng-it Su-hān-bûn 羅華改造統一書翰文 Lâu Chheng-hûn 1925 nî Hàn-jī, Pe̍h-ōe-jī Hàn-bûn kàu-châi, Tâi-lâm Sin-lâu Chheh-pâng chhut-pán
Tâi-Ji̍t Toā Sû-tián 臺日大辭典 Ogawa Naoyosi 1931 nî ~ 1932 nî Hàn-jī, Khá-nah Lóng-chóng ū 2-pún, 1943-ia̍h.
Tâi-Ji̍t Sin Sû-su 臺日新辭書 Toho Takayosi 1931 nî Hàn-jī, Khá-nah 1385-ia̍h
Sam-bîn-chú-gī Bân-lâm-gú Chù-im-pún 三民主義閩南語注音本 Chhoà Pôe-hóe 1978 nî Hàn-jī, Chù-im-hû-hō

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]