Bô-siaⁿ tiān-iáⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Bô-siaⁿ tiān-iáⁿ sī bô phoè siaⁿ-im, tia̍t-pia̍t sī bô kâng-sî tùi-oē im-siaⁿ ê iáⁿ-hì.

Hō͘ tiān-iáⁿ ū phoè siaⁿ-im ê siūⁿ-hoat, ē-sái kóng kap tiān-iáⁿ ê le̍k-sú pêⁿ kú-tn̂g. M̄-koh in-ūi ki-su̍t ê būn-tê, 1920 nî-tāi oáⁿ-kî chìn-chêng, toā-pō͘-hūn tiān-iáⁿ lóng bô-siaⁿ.

1927 nî, sè-kài thâu-chi̍t-chhut ū-siaⁿ tiān-iáⁿ The Jazz Singer chiah chhut-hiān, tī che chìn-chêng, siū-tio̍h bô siaⁿ ê chè-hān, ū khai-hoat chē-chē ki-su̍t lâi chhù-lí koan-sióng ê būn-tê, chiah-ê choh-hoat mā tī hiān-tāi tiān-iáⁿ kè-sio̍k sú-iōng. Pí-lūn kóng: chhut-tiûⁿ ê jîn-bu̍t ê tùi-oē ēng jī-bō͘ piáu-hiān, ián-oân ê khoe-hâi tio̍h khah hiàn-táu téng-téng.

Bô-siaⁿ tiān-iáⁿ hóng-sàng ê sî, mā tiāⁿ-tiāⁿ ēng ga̍k-thoân lâi phoāⁿ-chàu, tán ū-siaⁿ tiān-iáⁿ ê ki-su̍t si̍t-chè èng-iōng liáu-āu, bô-siaⁿ tiān-iáⁿ mā tī hòng-sàng ê sî ka-siōng siaⁿ-tō (sound track), hō-chò ū-siaⁿ-pán (sound version).

Tī bô-siaⁿ tiān-iáⁿ ê sî-tāi, Ji̍t-pún kap Tâi-oân tī iáⁿ-hì leh pàng ê sî, ē ū piān-sū kāng-sî-chūn chò loē-iông ê kái-soeh, hit-tang-chūn mā chhut-hiān chi̍t-koá chhut-miâ ê piān-sū.