Chí-bî-hoân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chí-bî-hoân (紫微垣) sī seng-koan lāi-bīn sam-oân chi it.

Chí-bî-hoân ê chheⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

miâ hàn-jī chheⁿ sò͘ seng-chō tāi-piáu
Chí-bî-iū-hoân 紫微右垣 8 Thian-lêng-chō, Tn̂g-ām-lo̍k-chō
Chí-bî-chó-hoân 紫微左垣 8 Thian-lêng-chō, Cassiopeia Chō
Pok-ke̍k 北極 5 Hîm-á-chō
Sù-hú 四輔 4 Cepheus Chō
Thian-it 天乙 1 Thian-lêng-chō
Thài-it 太乙 1 Thian-lêng-chō
Im-tek 陰德 2 Thian-lêng-chō, Hîm-á-chō
Siōng-su 尚書 5 Thian-lêng-chō
Chū-hā-sú 柱下史 1 Thian-lêng-chō
Lú-sú 女史 1 Thian-lêng-chō
Lú-gū-koan 女御官 4 Thian-lêng-chō
Thian-chū 天柱 5 Thian-lêng-chō
Tāi-lí 大理 2 Thian-lêng-chō
Kau-tîn 勾陳 6 Thian-lêng-chō
Lio̍k-kap 六甲 6 Cepheus Chō, Tn̂g-ām-lo̍k-chō
Thian-hông Tāi-tè 天皇大帝 1 Cepheus Chō
Ngó͘-tè Lōe-chō 五帝內座 5 Cepheus Chō
Hôa-kài 華蓋 7 Cepheus Chō
Thoân-sià 傳舍 9 Cassiopeia Chō , Cepheus Chō
Lōe-kai 內階 6 Toā-hîm-chō
Thian-tû 天廚 6 Thian-lêng-chō
Pat-kok 八穀 8 Gū-chiá-chō, Tn̂g-ām-lo̍k-chō
Thian-pôe 天棓 5 Thian-lêng-chō, Hercules Chō
Thian-chhông 天床 6 Hîm-á-chō
Lōe-tû 內厨 2 Thian-lêng-chō
Bûn-chhiong 文昌 6 Toā-hîm-chō
Thài-chun 太尊 1 Toā-hîm-chō
Thian-lô 天牢 6 Toā-hîm-chō
Thài-iông-siú 太陽守 1 Toā-hîm-chō
4 Toā-hîm-chō, Sió-sai-chō
Siòng 1 La̍h-káu-chō
Sam-kong 三公 3 La̍h-káu-chō
Sam-su 三師 3 Toā-hîm-chō
Hiân-ko 玄戈 1 Bo̍k-hu-chō
Thian-lí 天理 4 Toā-hîm-chō
Thian-chhiong 天槍 3 Bo̍k-hu-chō
Pok-tó͘ 北斗 7 Toā-hîm-chō
1 Toā-hîm-chō
Kong 9 Cassiopeia Chō , Tn̂g-ām-lo̍k-chō