Chheⁿ-sek

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chheⁿ-sek
 
About these coordinates     Sek-chúi chō-piau
Hex sam-ha̍p #00FFFF
sRGBB  (rgb) (0, 255, 255)
CMYKH   (c, m, y, k) (100, 0, 0, 0)
HSV       (h, s, v) (180°, 100%, 100%)
B: Ki-chún-hòa chò [0–255] (byte)
H: Ki-chún-hòa chò [0–100] (chi̍t-pah)

Chheⁿ-sek (青色, chhiⁿ-) ia̍h chheⁿ, sī sek-chúi chi̍t khoán, í le̍k-sek ûi-chú, ia̍h chiō sī pho-tn̂g iok-liōng 520-570 nm ê khoàⁿ-ū-kng, sī chū-jiân-kài phó͘-phiàn--ê sek-tī, te̍k-pia̍t sī ū ia̍p-le̍k-sò͘ (chlorophyll) ê si̍t-bu̍t chiō hoán chheⁿ-sek. Chheⁿ-sek khah àm--koá tō sī le̍k-sek.

Hō-miâ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hō-ló-ōe he̍k-chiá sī Tâi-oân-ōe kóng ê chheⁿ-sek, kap kî-tha chin chē Tang-iûⁿ giân-gí sio-siâng, ū-ê sî-chūn sī hâm kok khoán le̍k-sek kiam nâ-sek chāi-lāi, chhin-chhiūⁿ khóng-sek kap kiô-sek téng-téng lóng ū-sî hông kóng sī "chheⁿ"--ê.

Chóng-sī sek-tī ê khu-pia̍t kài-liām kap hō-miâ tio̍h siū bûn-hòa ê éng-hióng, kok bîn-cho̍k kap giân-gí tùi chia sek-tī ê hun-lūi kap liáu-kái sī ke-kiám bô tùi-tâng[1].

Eng-gí ê green chit jī, Hō-ló-ōe phó͘-thong sī hoan-e̍k chò chheⁿ-sek he̍k-chiá sī le̍k-sek, i-ê ì-sù mā chin khoah, pho-tn̂g 520-570 nm ê khoàⁿ-ū-kng, hâm le̍k-sek kap chheⁿ-sek lóng chún-sǹg. Nā beh khah cheng-khak, tio̍h-ài ēng X11 sek-chúi (X11 colors) hit khoán sek-chúi phiau-chún, iah sī sRGB hit khoán choa̍t-tùi sek-chúi bô͘-sek (absolute color space) lâi tēng-gī.

Chheⁿ-sek sī sio-tha̍h-hêng ê chho͘-kip sek-chúi (primary color), i ê hō͘-pó͘-sek sī #FF00FF ê magenta-sek.

Seng-lí-ha̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chheⁿ-âng sek-bông (red-green color blind) ê lâng toā-hūn ē-tàng khu-hun le̍k-sek ham âng-sek, m̄-koh ē kap pa̍t chióng sek-chúi lām chò-hoé, khó-pí kóng kám-kak chheⁿ-sek ham n̂g-sek chin sio-siâng, le̍k-sek ham tê-sek (brown) chin sio-siâng.

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Patrick Colm Hogan, pian. (2010). "color classification". The Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences. Cambridge University Press. ISBN 9780521866897.